top_img
Jaunumi
VIDEO: Valsts prezidenta uzruna tautiešiem Latvijas Republikas
93.gadadienā
video
11.11.2011
Labdien, godātie tautieši! Visi, kam Latvijas vārds un nākotne ir svarīgi! Lai arī cik tālu jūs neatrastos šobrīd no Latvijas, lai arī kādi iemesli būtu, kāpēc un kad jūs atstājāt Latviju, jūs noteikti, tuvojoties 18.novembrim, atceraties savu Tēvzemi.

 

Ko katram no mums nozīmē Latvija? Tā ir mūsu dzimtene. Citiem tā atgādina bērnību, citiem – skolas gadus, vecākus, vecvecākus, Latvijas laukus. Latvija visiem saistās ar skaistu dabu, gudriem un strādīgiem cilvēkiem, un šī spēja latviešiem ir saglabājusies un viņa arī jāattīsta.
 
Kas šajā laikā noticis Latvijā, kur mēs atrodamies, kur mēs dodamies? Pasaules lielā nenoteiktība un Eiropas nestabilitāte nav tomēr ietekmējusi Latvijas attīstību pēdējā gadā. Mēs esam sasnieguši pietiekamu stabilitāti, lai varētu droši skatīties nākotnē, lai varētu sākt Latvijas izaugsmes ceļu. Latvija un Baltija kopumā šajā brīdī ir viens no stabilākajiem pasaules punktiem, kur var sākt investēt un kas būs konkurētspējīgs ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē.
 
Ja mēs spēsim visus jūsu prātus un zināšanas kaut daļēji šeit piesaistīt un realizēt dzīvē, tad Latvijas vārds būs mūžīgs.
 
Tas, ka Latvija ir sasniegusi stabilitāti, vēl nenozīmē, ka šeit ir viss padarīts. Mums būs jāpieliek ļoti lielas pūles, lai nodrošinātu it sevišķi darba vietu pieaugumu, jo Eiropas tendence, darbaspēka mobilitāte, ir realitāte. Lai Latvijā radītu daudz jaunu darbavietu, mums ir daudz kas jāizdara, kas prasīs ilgāku laiku, vairāk gadu un arī visu jūsu kopējo ieguldījumu. Sevišķi ieguldījumu, saistītu ar zinātni, lai Latvijā mēs varētu tomēr radīt tādu attīstību, kas būtu ilglaicīga un ilgtspējīga pasaules kontekstā. Kaut vai ekonomiskā stabilitāte ir sasniegta, būs nepieciešams krietni ilgāks laiks, lai radītu šeit darbavietas dažādu profesiju, dažādu dzīves pieredžu cilvēkiem.
 
Lai izvēlētos pareizāko ceļu, būtu ļoti svarīga visu jūsu līdzdalība gan ar padomu, gan ar zināšanām, gan arī iespējām šeit piedalīties tieši – gan ar investīcijām, gan esot pašiem šeit, atdodot to pieredzi, ko jūs esat uzkrājuši pasaulē. Tāpēc es gribētu pateikties mūsu pieredzējušiem diplomātiem, kas dažādās pasaules vietās aktīvi informē par Latviju un parāda arī tos ceļus, kuri varētu mums būt svarīgi nākotnē.
 
Es novēlu visiem vienmēr atcerēties Latviju un darīt katram visu iespējamo, lai Latvija pastāvētu mūžīgi.
 
Es sveicu visus Latvijas 93.gadadienā! Aicinu gan savās domās, gan darbos piedalīties Latvijas nākotnes attīstībā. Dievs, svētī Latviju!