top_img
Andris Bērziņš

 2012.gadā Andra Bērziņa izsludinātie likumi

 

Gads un mēnesis Izsludināto likumu skaits Izsludinātie likumi
2012.gada decembris  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012.gada novembris  22
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012.gada oktobris  10

Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā


Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu


Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem


Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā


Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā


Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"


Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"


Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"


Grozījums likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"


Grozījumi Invaliditātes likumā

 

2012.gada septembris  0  
2012.gada augusts  2

Nodokļu atbalsta pasākuma likums

 

Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

 

2012.gada jūlijs  19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012.gada jūnijs  25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012.gada maijs  10
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Par Grozījumiem Garantiju līgumā starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās
 

2012.gada aprīlis

 14
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2012.gada

marts

 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012.gada

februāris

 11
 
 
 
 
 
 
 
Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu
 
 
 
 
2012.gada janvāris  5

Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā

 

Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem

 

Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi

 

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

 

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā