top_img
Andris Bērziņš

 2013.gadā Andra Bērziņa izsludinātie likumi

 

Gads un mēnesis

Izsludināto likumu skaits Izsludinātie likumi
2013.gada decembris  31

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā   

 

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā   

 

Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses   

 

Par Ieroču tirdzniecības līgumu   

 

Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā   

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā   

 

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā   

 

Grozījums Latvijas vides aizsardzības fonda likumā   

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem   

 

Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā   

 

Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem   

 

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmes grozījumiem   

 

Grozījumi Autortiesību likumā   

 

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā   

 

Par 2004.gada 2.decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas

 

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"   

 

Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem   

 

Grozījumi Imigrācijas likumā   

 

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"   

 

Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu"   

 

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"   

 

Par nekustamā īpašuma "Novadnieki" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai   

Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstībai   

 

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā   

 

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"   

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā   

 

Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā   

 

Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu

 

2013.gada novembris  58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada oktobris 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada septembris  0  
2013.gada augusts  0  

2013.gada jūlijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada jūnijs  11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada maijs 20

Grozījumi Pilsonības likumā

 

Grozījumi Komerclikumā

 

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Grozījumi Vekseļu likumā

 

Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumiem

 

Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes grozījumiem

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

 

Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses

 

Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

 

Grozījumi Būvniecības likumā

 

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

 

Grozījumi Ārstniecības likumā

 

Grozījumi Autortiesību likumā

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

 

Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

 

Grozījumi Arhīvu likumā

 

Grozījumi Vides aizsardzības likumā

 

2013.gada aprīlis  3
 
 
 
2013.gada marts  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada februāris  16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013.gada janvāris  19

Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā   

 

Grozījums Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā   

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā   

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā   

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā   

 

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"   

 

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"   

 

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"   

 

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"   

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā   

 

Grozījumi Jūras kodeksā   

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"   

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā   

 

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā   

 

Grozījumi Civillikumā   

 

Grozījumi Notariāta likumā   

 

Grozījumi Pacientu tiesību likumā   

 

Grozījums likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai"   

 

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu