top_img
Atbalstītie projekti

Nacionālo dārgumu jaunatklāšana

 

Lai atbalstītu Jelgavas un Ozolnieku jauniešu centienus apzināt un iepazīt nacionālās un lokālās bagātības, Iveta Vējones kundze 2016.gada 12.janvārī piedalījās jauniešu iniciatīvas ‘’Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ pasākumā, kas notika Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.

 

 
 
Valsts prezidenta dzīvesbiedre pauda īpašu gandarījumu, ka iniciatīvas autori ir tieši jaunieši no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem, kuri paši izdomāja un īsteno ideju. Ceļā uz Latvijas simtgadi skolēni aicina citus jauniešus apzināt un iepazīt nacionālās un lokālās bagātības, lai kopīgi izjustu savas tautas diženumu un apjaustu lokālo spēku. 
 
“Augsti vērtēju projekta “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ideju. Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, ikviena šāda iniciatīva un projekts stiprina mūsu patriotisma apziņu un vairo lepnumu par piederību savai tautai un valstij. Lai mums augtu pašapzinīga un izglītota jaunā paaudze, mums pēc iespējas vairāk jāiesaista bērni un jaunieši dažādos projektos, kas saistīti ar latviskā mantojuma vērtību iepazīšanu,” atklājot iniciatīvu atzina projekta patronesa Iveta Vējone.
 
“Man kā skolotājai šis projekts liekas ļoti nozīmīgs un aizraujošs, jo tas ir veids kā dot iespēju skolēniem līdzās tām zināšanām, kas iegūtas lasot un klausoties skolotāju stāstītā, iepazīt pašam savām acīm mūsu valsts vērtības. Šī iniciatīva ļaus novērtēt to, ka Latvija ir unikāla ar saviem mākslas, dabas, kultūras pieminekļiem. Tā būs lieliska mācību stunda, kurā skolēni uzzinās daudz jaunas lietas par mūsu nacionālajiem dārgumiem un to unikalitāti,” teica Iveta Vējone.
 
Viņa novēlēja projekta dalībniekiem izdošanos un veiksmi, kā arī saņemt lielu atsaucību no sabiedrības puses.