top_img
Enerģētikas drošības komisija

2016.gada 29.aprīlī Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidoja Enerģētikas drošības komisija.

 

Enerģētikas drošības komisijas mērķis ir Valsts prezidenta uzdevumā analizēt ar enerģētisko drošību saistītos jautājumus, sagatavot ieteikumus to risināšanai un sniegt atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā.

 

“Energoresursi, to pieejamības nodrošināšana, tehniskā energoapgāde un enerģētikas sektora efektīvas darbības tiesiskais ietvars ir ne tikai Eiropas Savienības prioritārs politikas virziens, bet mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos tie kļuvuši arī par būtiskiem Latvijas un Baltijas reģiona drošības jautājumiem,” sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

 

Valsts prezidents aicinājis Enerģētikas drošības komisiju izvērtēt līdzšinējo Latvijas enerģētikas politikas attīstību, analizēt un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei, lai īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā stiprinātu enerģētikas sektoru, kā arī dotu ieguldījumu Latvijas kopējās ekonomiskās drošības uzlabošanā.

 

Enerģētikas drošības komisijas priekšsēdētājs:

Juris Ozoliņšenerģētikas eksperts, bijušais enerģētikas valsts ministrs

Enerģētikas drošības komisijas locekļi:

Varis Boks - AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

Edgars Vīgants - Dr.sc.ing., Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas padomes loceklis

Andris Strazds - Latvijas Bankas starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks

Toms Nāburgs - Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis

Reinis Āboltiņš - enerģētikas eksperts

Jānis Reķis - Dr.sc.ing., enerģētikas eksperts

 

Valsts prezidents: Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanai nepieciešama plašāka vietējo enerģijas resursu izmantošana 


Valsts prezidenta Enerģētikas drošības komisijas ekspertu ziņojums, 2016. gada 29.novembris

 

Valsts prezidenta paziņojums