top_img
Vaira Vīķe-Freiberga

Vaira Vīķe-Freiberga 

Dzīvesbiedrs

Imants Freibergs

I - Biogrāfija līdz 1999.gadam

  

Dzimis 1934. g. 12. martā, Valmierā. Bērnību līdz 10 gadu vecumam pavadījis tēva mājās Jelgavā un pie vecvecākiem Rīgā. Pirmās skolas gaitas uzsācis Jelgavas skolotāju institūta paraugpamatskolā.

 

1944. g. novembrī ar vecākiem nonācis Vācijā, bēgļu nometnēs, tad 1948.g. Francijā, kur ieguvis vidusskolas izglītību. No 1954.gada dzīvojis Kanādā. Toronto universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs, kur arī iepazinies ar savu nākošo sievu Vairu Vīķi, kopīgi piedaloties Pirmo latviešu Jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā.

 

1961. gadā sāk strādāt kā datorzinātņu speciālists IBM firmā Monreālā, tad McGill universitātē, kur arī iegūst doktora grādu informātikā (Ph.D.). No 1976.-1999. g. informātikas profesors Kvebekas universitātē Monreālā (UQAM), kur vadījis informātikas studiju programmas; goda profesors kopš 1999. g. oktobra.

 

 

 Bijis viesprofesorsMontpellier universitātē Francijā (1974.-76.g.) un Oksfordas universitātē Anglijā (1982.-83.g.). Repatriējies uz Latviju 1999. g. oktobrī.

 

Profesionālais un pētniecības darbs saistīts galvenokārt ar programmtehniku.

 

§ Līdzstrādnieks vairāku liela mēroga sistēmu izstrādē. Viceprezidents un līdzīpašnieks AMECO Systems Consultants Inc., Monreālā (1987.-97.g.). Līdzautors (ar inž. A.Paleju) celtniecības ekspertsistēmai AMECO optimālai dzelzsbetona konstrukciju automatizētai projektēšanai un analīzei.

 

§ IT konsultants aplikāciju izstrādei vairāku Kanādas finansiālu organizāciju vajadzībām (1976.-82.g.), prezidents Anacor Systems Ltd., Monreālā (1969.-70.g.), viceprezidents Finansiālās pētniecības institūtā FRI (1967.-68.g.). Konsultants un profesors Kanādas Starptautiskajai attīstības aģentūrai (CIDA) Rabatā, Marokā (1980.g.).

 

§ Sadarbojas ar Vairu Vīķi-Freibergu latviešu dainu izpētē ar datoru palīdzību. Iniciators vairāku latviešu dainu krājumu digitalizācijai, kā arī dainu skapja materiālu ieskenēšanai datorā, lai tos darītu pieejamus Internetā folkloras pētniekiem un interesentiem, par ko saņemta Kultūras ministrijas balva “Trīs brāļi”. Grāmatas "Saules dainas" līdzautors un "Saules dainu indeksa" autors.

 

No 1973.gada vairākkārt ciemojies Latvijā, sniedzot priekšlasījumus par programmtehnikas un dainu izpētes tēmām Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur ievēlēts par goda doktoru (Dr.sci.h.c.) 1991. gadā.

 

Aktīvi darbojies latviešu sabiedrībā gan pie Pirmo latviešu jaunatnes svētku, gan Tehnisko zinātņu kongresu organizēšanas, gan Latviešu jaunatnes 2x2 nometnes vadībā, kā arī kopā ar Vairu atkārtoti vadījis Latviešu ģimeņu 3x3 nometnēs folkloras un garīgā spēka ievirzes. Vairākkārt bijis Latviešu Fonda (Ziemeļamerikā) valdes loceklis un priekšsēdis, Monreālas inženieru un tehniķu kopas priekšsēdis un Monreālas korporāciju kopas seniors.

 

 

II - Biogrāfija Latvijā kopš 1999.gada

 

Kopš 2000.g. IT padomnieks Latvijas Universitātes IT departamentā un Valsts prezidenta kancelejā. 2001.gadā ievēlēts par Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas LIKTA prezidentu. Aktīvi piedalās Latvijas IT industrijas un informācijas sabiedrības veicināšanā. Iniciators privātās un publiskās partnerības projekta Latvija@Pasaule datorprasmju un Interneta apmācībai Latvijas iedzīvotājiem. Eksperts ES Sociālā fonda un LM projekta EQUAL bezdarbnieku apmācībai.

 

2003. gadā ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē. Latvijas UNESCO nacionālās komitejas loceklis.

 

Latvijas vēža fonda patrons. Starptautiskās labdarības organizācijas Rotari ­ Hansas kluba biedrs.

 

Regulāri sniedz intervijas, piedalās preses konferencēs, sniedz uzrunas un referātus par IKT saistītām tēmām Latvijā un ārzemēs. Latvijas delegāciju loceklis vairākās ANO, UNESCO un Pasaules bankas organizētajās starptautiskās sanāksmēs. Pavada Latvijas prezidenti valsts vizītēs, piedalās publiskos pasākumos Latvijā un ārzemēs.

 

Saņemti 22 ārzemju augstākie nopelnu ordeņi.
 

 

Aktivitāšu kopsavilkums (kopš 1999.g.)

Skaits

Līdzdalība Valsts un oficiālās ārvalstu vizītēs (kopā 120 dienas)

37

Līdzdalība darba un neoficiālās ārvalstu vizītēs (kopā 306 dienas)

84

Līdzdalība ārvalstu prezidentu un dzīvesbiedru uzņemšanai vizītēs Latvijā

45

Līdzdalība komitejās, organizācijās un projektos (sabiedriskā kārtā)

39

Intervijas, preses konferences, uzrunas, referāti

112

Līdzdalība un prezentācijas konferencēs un sanāksmēs Latvijā un ārzemēs

52

Līdzdalība žūrijas un vērtēšanas komisijās

15

 

Saņemtie ārvalstu augstākie nopelnu ordeņi (22)

 

Datums

Valsts

Ordenis

 2007.g. Kipras Republika  Makarios III ordeņa Lielkrusts
 2007.g. Beļģijas karaliste  Kroņa ordeņa Lielkrusts
 2007.g. Latvijas Republika Triju zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieris

2006.g. dec.

Luksemburgas Lielhercogiste

Nopelnu ordeņa Lielkrusts

2006.g. jūn.

Maltas Republika

Nacionālā nopelnu ordeņa kavalieris ar Zvaigzni (National Order of Merit, in the grade of Companion with Breast Star)

2006.g. maijs

Nīderlandes Karaliste

Orānijas nama ordenis, 1.šķira (Order of the House of Orange)

2005.g. dec.

Igaunijas Republika

Baltās Zvaigznes ordenis, I.šķira

2005.g. jūl.

Polijas Republika

Nopelnu ordeņa Komandiera Krusts ar Zvaigzni

2005.g. marts

Zviedrijas Karaliste

Polārās Zvaigznes ordenis I Klases Komandieris

2004.g. okt.

Spānijas Karaliste

Izabellas Katoliskās ordenis ar Krustu

2004.g. apr.

Itālijas Republika

Lielkrusta (Gran Kroče) ordenis

2004.g. feb.

Maltas Republika

Insignia of the Xirka ordenis

2003.g. dec.

Bulgārijas Republika

Stara Planina ordenis, I.šķira

2003.g. maijs

Portugāles Republika

Prinča Dom Enrikes ordenis, I.šķira ar lenti un zvaigzni

2003.g. marts

Vācijas Republika

Lielkrusta ordenis

2001.g. jūl.

Francijas Republika

Goda Leģiona ordenis, III šķira ar lenti

2001.g. okt.

Ungārijas Republika

Nopelnu Krusts, IV. šķira ar lenti

2001.g. marts

Lietuvas Republika

Lielkungnaiša Ģedimina ordenis, I šķira ar lenti un zvaigzni

2001.g. maijs

Somijas Republika

Baltās Rozes Lielkrusta ordenis

2000.g. okt.

Grieķijas Republika

Feniksa ordenis, III. šķira ar lenti

2000.g. sept.

Norvēģijas Karaliste

Nopelnu Krusts I.šķira ar lenti un zvaigzni

2000.g. maijs

Igaunijas Republika

Māras Zemes Krusts, II šķira ar lenti

 

 

 

Līdzdalība Valsts un oficiālās ārvalstu vizītēs (37)                                     

2000

Igaunijā, Norvēģijā

2001

Lietuvā, Dānijā, Ungārijā

2002

Grieķijā, Slovēnijā, Īrijā, Islandē, Šveicē

2003

ASV, Polijā, Vācijā, Bulgārijā

2004

Maltā, Ķīnā, Portugālē, Kazahstānā, Spānijā

2005

Nīderlandē, Zviedrijā, Turcijā, Itālijā un Vatikānā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Armēnijā, Francijā

2006

Izraēlā, Moldāvā, Somijā, Slovākijā, Apvienotā Karalistē, Dānijā, Kanādā, Luksemburgā

 

 

Līdzdalība komitejās, organizācijās un projektos sabiedriskā kārtā (39)

 

No - līdz

Organizācija/ projekts

No 1993.g.

LZA Informātikas terminoloģijas komisijas loceklis

No 1998.g- 2000.g..

Dainu skapja skenēšanas Latviešu Fonda sponsorētā projekta koordinators

No 1999.g. okt.

Vēža fonda patrons un valdes loceklis

No 2000.g. janv.

Latvijas Zinātņu profesoru padomes ekspertu komisijas loceklis

2000.g. jūn. – 2001.g. aug.

2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizācijas komitejas līdzpriekšsēdis

No 2000.g. aug. - dec.

Vidzemes attīstības programmas IKT darba grupas loceklis

No 2000.g. nov. - 2001.g. mar.

Akadēmisko telekom. tīklu darba grupas loceklis

No 2000.g. dec. - 2001.g. dec.

Vidzemes augstskolas darba grupas loceklis par IT studiju virziena izstrādi, kursu satura izstrāde

No 2000.g. dec. - 2001.g. dec.

Vidzemes attīstības programmas Baltijas kiberpilsētas darba grupas loceklis; semināru rīkošana, intervijas ar projekta vadītāja kandidātiem

No 2001.g. 18. janv.

Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas LITTA/LIKTA prezidents

2001.g. janv.- apr.

Baltic IT&T 2001 konferences organizācijas komitejas loceklis

No 2001.g.janv.-feb.

Folkloras lielās gada balvas žūrijas komisijas priekšsēdis

No 2001.g. janv.- 2003.g.

Līdzdalība profesionālo IT koledžu projektā

No 2001.g. feb.- 2003.g.

Dāņu IT koledžas projekta darba grupas loceklis

No 2001.g. feb.- 2002.g

UNESCO Memory of the World Dainu skapja projekta darba grupas loceklis

No 2001.g. feb.

2002.g. Starptautiskās latviešu jauno mūziķu nometnes-meistarkursu goda patrons

No 2001.g. marta- 2003.g.

UNESCO Multilingualisma ekspertgrupas loceklis un Latvijas pārstāvis, Parīzē

No 2001.g. aug. - 2003.g.nov.

Junior Achievement Latvia (JAL) direktoru padomes loceklis

2001.g. aug.

Latv. nac. projektu vad. asoc. 2001.g. foruma prog. kom. loceklis

No 2001.g. okt.

Baltic IT&T konferenču programmu komitejas priekšsēdis

No 2001.g. dec.- 2003.g.

SO Baltijas Kiberpilsēta valdes loceklis

No 2002.g. feb.-2003.g.

Valsts valodas komisijas (VVK) jauno tehnoloģiju apakškomisijas loceklis

No 2002.g. marta

Latviešu Fonda Latvijas nodaļas goda priekšsēdis

No 2002.g. apr.

VPPA asociācijas ekspertu padomes loceklis

No 2002.g. maija

LTTV 2. izd. rekolēģijas loceklis

No 2002.g. sept.

Virtuālās datorenciklopēdijas projekta goda patrons

No 2002.g. dec.

Latv. nac. projektu vad. asoc. 2003.g. foruma prog. kom. loceklis

No 2003.g. janv.- 2004.g.

Starptautiskās Balāžu komisijas 2004.g. Rīgas konferences organizācijas komitejas priekšsēdis

No 2003.g. feb.-sept.

ES referenduma informēšanas Sabiedriski konsultatīvās padomes loceklis

No 2003.g. apr.

LNB atbalsta fonda Uzticības padomes loceklis

No 2003.g. maija

Nacionālās programmas “Informātika” padomes loceklis

No 2003.g. jūn.-sept..

Informācijas sabiedrības biroja vadītāja konkursa vērtēšanas komisijas loceklis

No 2003.g. nov.

Ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē

No 2003.g. nov.

“Zīmes fonda” padomes loceklis

No 2003.g. dec.

Latvija@Pasaule Informācijas sabiedrības projekta darbas grupas vadītājs

No 2004.g. feb.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas loceklis

No 2004.g. apr.

LNB IT ekspertu grupas loceklis

No 2004.g. sept.

Satiksmes min. elektronisko sakaru nozares ekspertu padomes loceklis

No 2005.g. sept.

IZM Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" loceklis

No 2007.g. janv.

B&M Gates fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta konsultatīvās padomes loceklis