top_img
Valsts heraldikas komisija
Ar 2015.gada 2.septembra paziņojumu Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidojis tagadējo Valsts heraldikas komisijas sastāvu, kurā darbojas 9 kultūras, mākslas, heraldikas, vēstures un jurisprudences nozaru eksperti.

Komisijas darbības jomas

Ar 2005.gada 30.decembri spēkā stājās Ģerboņu likums, kura 10.pants nosaka Valsts heraldikas komisijas darbību:
  • Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kurai nav juridiskās personas statusa.
  • Valsts heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti.
Šajā likumā noteikta kārtība, kā apstiprināmi un reģistrējami ģerboņi (pašvaldību, institūciju, dzimtu); kāda ir atribūtikas ar valsts ģerboni izvērtēšanas, kā arī valsts ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanas sistēma.
 
Komisijas kompetenci heraldikas jomā nosaka:
Komisijas kompetenci saistībā ar valsts karogu nosaka:
Komisijas kompetenci valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju apbalvojumu jomā nosaka “Valsts apbalvojumu likums”. 

Komisijas sastāvs

Valsts heraldikas komisijā darbojas ar heraldiku, mākslu un jurisprudenci saistīti nozaru eksperti.

Valsts prezidenta tikšanās ar Valsts heraldikas komisijas pārstāvjiem. Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs:

Laimonis Šēnbergs - mākslinieks grafiķis.

Valsts heraldikas komisijas locekļi:

  • Kristīne Ducmane - Dr.hist., vēsturniece, Latvijas Vēstures muzeja Numismātikas nodaļas vadītāja      
  • Imants Lancmanis - Dr.art.h.c., mākslas vēsturnieks, Rundāles pils muzeja direktors
  • Edgars Pastars - Mg.iur., konstitucionālo tiesību jurists
  • Maija Rozenfelde - Mg.art., dizaingrafiķe, Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina fakultātes lektore
  • Ilona Teplouhova - Mg.hist., Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta arhīva eksperte    
  • Ramona Umblija - Mg.art., mākslas vēsturniece
  • Armands Vijups - Dr.hist., vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras asociētais profesors
  • Valdis Villerušs - Dr.art.h.c., mākslinieks grafiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts heraldikas komisijas nolikums

 

Aktuāli - par pieteikumu iesniegšanas kārtību

 

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Latvijas Valsts ģerbonis

 

Kontakti