top_img
Stratēģiskās attīstības komisija

Stratēģiskās attīstības komisija  (saki.lv)

Stratēģiskās attīstības komisija (SAK) ir izveidota 2012.gada 6.februārī pēc Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas, lai atbalstītu gudru un atbildīgu valsts attīstību. SAK ir neatkarīga konsultatīva institūcija.
 
SAK mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot Latvijas nacionālo interešu būtību un to īstenošanas iespējas mainīgajā pasaulē, sniedzot neatkarīgu vērtējumu un nodrošinot sabiedrības līdzdalību. Tas tiek sasniegts novēršot integrētu risinājumu trūkumus, piedāvājot ilgtermiņa un vidēja termiņa cēloņsakarību izvērtējumu un tam atbilstošu rīcību, atbalstot talantu, radošuma un tautas uzņēmējspēju pieaugumu, kā arī panākot atbilstību starp resursu izvietojumu un attīstības prioritātēm. Šo jautājumu risinājumi ir iespējami maksimāli atbalstot sadarbību, labas valsts pārvaldības principus, rīcības pēctecību un atbilstību nospraustajām prioritātēm kā valsts ilgtermiņa attīstības pamatu.

 

 

SAK savā darbībā balstīsies uz V.Vīķes-Freibergas un V.Zatlera izveidoto Stratēģiskās analīzes komisiju gūtās pieredzes un atziņām, savu darbību koncentrējot uz praktisku rezultātu sasniegšanu.
  

   

Stratēģiskās attīstības komisijas priekšsēdētājs:

Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.

Stratēģiskās attīstības komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Arvīds Barševskis, Latvijas Rektoru padomes pārstāvis, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs;

Māris Kučinskis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas padomnieks.

Stratēģiskās attīstības komisijas sastāvs:

Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;

Juris Biķis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;

Gundars Strautmanis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs;

Rasma Pīpiķe, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” deleģētu pārstāvis, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore;

Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas kustība Latvijā” deleģēts pārstāvis, biedrības „Eiropas kustība Latvijā” prezidents;

Ilmārs Rimšēvičs, Latvijas Bankas pārstāvis, Latvijas Bankas prezidents;

Mārtiņš Krieviņš, Ministru kabineta deleģēts pārstāvi, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;

Jānis Dūklavs, Saeimas deputāts;

Raimonds Vējonis, par attīstības plānošanu atbildīgās Latvijas Republikas Saeimas komisijas deleģēts Saeimas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas priekšsēdētājs.

 

Stratēģiskās attīstības komisijas nolikums

 

Kontakti:

  

Stratēģiskās attīstības komisijas koordinators - Valērijs Stūris Tālrunis +371 67092164 vai e-pasts: valerijs.sturis[at]president.lv