top_img
Valsts apbalvojuma ierosinājums

Kā ieteikt valsts apbalvojumam?

Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu var izteikt ikviens iedzīvotājs.

 

Valsts apbalvojuma likumā noteikts, ka ierosinājumu drīkst izteikt tikai par kādu citu personu – nevienam nav tiesību pašam lūgt, lai viņu apbalvo ar valsts apbalvojumu.

 

Personu apbalvo ar valsts apbalvojumu Valsts prezidents saskaņā ar Ordeņu kapitula lēmumu.

 

 

Valsts prezidents ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai jebkuru personu un virzīt attiecīgu ierosinājumu izskatīšanai Ordeņu kapitulā. 

 

Personas ierosinājumā par apbalvošanu ar valsts apbalvojumu norāda:

  • ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
  • personas kodu;
  • ārvalstniekiem, ja iespējams, — pilsonības valsti;
  • dzīves aprakstu;
  • vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar valsts apbalvojumu;
  • iesniedzēja priekšlikumu;
  • iesniedzēja — fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu, iesniedzēja — juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Ierosinājumam par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu vēlams pievienot citu personu atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu.

 

Attiecībā uz valsts apbalvojumu piešķiršanu ārvalstu fiziskajām personām ierosinājumā par apbalvošanu pieļaujama atkāpšanās no prasības norādīt ieteiktā personas kodu.

 

Ierosinājumu adresāts:

Ordeņu kapituls

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
Pils laukums 3
Rīga
LV-1900