top_img
Bijušie Valsts prezidenti

Jānis Čakste

 

Jānis Čakste bija Latvijas Republikas prezidents no 1922.gada līdz 1927.gadam. Viņš bija pirmais Latvijas Republikas prezidents un viņa uzdevumos ietilpa jaunās Latvijas valsts reprezentācija. Čakste apzinājās, ka demokrātiskas un mazas valsts prezidents nedrīkst pārspīlēt ceremonijas ar samākslotu teatrālismu, lai nekļūtu komisks, bet nedrīkst arī pārstāvēt savu republiku ar nolaistu galvu, vienkāršām manierēm un pašapziņas trūkumu, jo tad viņu un viņa valsti necienīs ne zemes iedzīvotāji, ne ārzemju pārstāvji, un laikabiedri liecina, ka viņam bija izdevies atrast zelta vidusceļu. 
vairāk

 

 

Gustavs Zemgals

 

Gustavs Zemgals bija Latvijas Republikas prezidents no 1927.gada līdz 1930. gadam. Kā valsts vadītājs, nebūdams lielāko politisko partiju pārstāvis, viņš spēja apvienot  dažādu virzienu grupējumu un arī minoritāšu intereses. Politikā Zemgals sekoja sava priekšgājēja nodibinātajām tradīcijām un, kaut arī nebija tik pārliecinošs un izsmalcināts kā Jānis Čakste, tomēr labi tika galā ar valsts reprezentācijas pienākumiem. Par vienu no svarīgākajiem prezidenta pienākumiem uzskatīja visu sabiedrības slāņu iesaistīšanu valsts demokrātiskajos institūtos un valsts prestiža vairošanu.
vairāk

 

 

Alberts Kviesis

 

Alberts Kviesis bija Latvijas Republikas prezidents no 1930.gada līdz 1936.gadam. Viņš pamatā turpināja abu priekšgājēju tradīcijas, ar bezpartejisku objektivitāti un nosvērtību balstot demokrātiju, veicot amata funkcijas un cienīgi reprezentējot valsti. Kviesis mēģināja iespējami izvairīties no iejaukšanās valdības likumdošanas darbā. Kviesis turpināja atbalstīt arī mūzikas dzīvi, uzņēmās Vispārējo Dziesmu svētku protektora un goda kuratorijas priekšsēdētāja posteni.Alberts Kviesis bija otrais Latvijas Valsts prezidents, kas 1933.gadā oficiāli viesojās kaimiņvalstī - sabiedrotajā Igaunijā.
vairāk

 

 

Kārlis Ulmanis

 

Kārlis Ulmanis bija Latvijas Republikas prezidents no 1936.gada līdz 1940.gadam. 1934.gada 15. maijā K.Ulmanis rīko valsts apvērsumu, līdz ar kuru sākās autoritārās varas periods Latvijā. 1936.gada 11. aprīlī K.Ulmanis pārņem Valsts un Ministru prezidenta amatu, pasludinot sevi par tautas vadoni. Viņš necieta ilgu vilcināšanos, bija izcili apdāvināts politiķis, kam raksturīga dzelzs griba, milzīga enerģija, rīkotāja un organizētāja spējas, fanātiska darba mīlestība, pieticība personiskajā dzīvē, dziļš un patiess patriotisms. Viņa pamatsaukļi bija: "Vienība, vadonība, latviskums".
vairāk

 

 

 

Guntis Ulmanis

 

Guntis Ulmanis bija Latvijas Republikas prezidents no 1993.gada līdz 1999.gadam. Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā liela uzmanība pievērsta ārpolitikai - Latvijas integrācijai starptautiskajās organizācijās, sadarbības veidošanai un nostiprināšanai gan ar Eiropas, gan citām valstīm. Viens no nozīmīgākajiem panākumiem Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā ir noslēgtais Latvijas-Krievijas līgums par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas, kam sekoja pilsonības likuma pieņemšana.  Valsts prezidents Guntis Ulmanis ir aktīvi iestājies par sakļautas sabiedrības veidošanu, lielu uzmanību pievērsis Latvijas vēstures izpētes un tās izskaidrošanas jautājumiem.
vairāk


 

 

 

Vaira Vīķe-Freiberga

 

Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente 1999.-2007. Aktīvi piedalījās valsts demokratizācijas un tiesiskā pamata nostiprināšanas procesā, iestājās par Latvijas ārpolitikas interesēm, palīdzot iesaistīt Latviju Eiropas Savienībā un NATO. ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtne reformu jautājumos (2005.), Baltijas valstu kandidāte ANO ģenerālsekretāra amatam (2006.), turpina kā Eiropas Savienības nākotnes Pārdomu grupas viceprezidente (2007), Starptautiskās krimināltiesas upuru Uzticības fonda valdes locekle. Viņai ir plaša akadēmiskā, organizāciju vadības un oratores pieredze; starptautiski aktīva demokrātijas, sociālā taisnīguma, Eiropas vēstures un kultūras jautājumos. http://www.vvf.lv
vairāk

 

 

Valdis Zatlers

 

Valdis Zatlers kā Valsts prezidents (2007- 2011) aktīvi iestājās par Latvijas politiskās un ekonomiskās konkurētspējas veicināšanu, tiesiskuma stiprināšanu un politiskās sistēmas modernizāciju. Ņemot vērā ekonomisko krīzi, kuru šajā periodā piedzīvoja Latvija, par viņa galvenajiem uzdevumiem kļuva politiskās stabilitātes nodrošināšana, valsts starptautiskās reputācijas veicināšana, dialogs ar sabiedrību, regulārs atbalsts valdībai kritiskos brīžos. Valda Zatlera ārpolitiskā darbība ir stiprinājusi Latvijas ārējo drošību, pārliecību par Latvijas ekonomisko ilgtspēju, ir attīstījusi Latvijas eksporta tirgus un uzlabojusi mūsu valsts un Krievijas attiecības. V. Zatlers ir iestājies par nacionālās pašapziņas veidošanu, uzsvēris latviešu valodas lomu sabiedrības saliedēšanā, kā arī veicinājis dialogu ar mazākumtautībām Latvijā.  
vairāk

 

Andris Bērziņš

 

Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents (2011-2015), par galveno savas darbības vadmotīvu izvirzīja Valsts prezidenta zvērestā doto solījumu sekmēt Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Pildot solījumu, Andris Bērziņš kopā ar valdības pārstāvjiem, uzņēmējiem un izglītības iestāžu vadītājiem devās ārvalstu vizītēs ar mērķi paplašināt Latvijas eksporta tirgus un meklēt jaunas sadarbības iespējas Latvijas uzņēmējiem. Vienlaikus Valsts prezidents stingri iestājās par Latvijas ārējās un iekšējās drošības nostiprināšanu, palielinot valsts aizsardzības spējas un veidojot dialogu starp dažādām sociālajām un etniskajām grupām Latvijā. Savā darbības laikā Andris Bērziņš arī vairākkārtīgi vērsās Saeimā, lai piedāvātu izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos. Nozīmīgākās likumdošanas iniciatīvas parlamentā tika iesniegtas izpildvaras  un politisko partiju stiprināšanai.

 

vairāk