top_img
Preses relīzes un runas
Valsts prezidenta uzruna starptautiskās zinātniskās konferences "I.Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš"
atklāšanā
photo
08.05.2013
Godātie zinātniskās konferences dalībnieki! Dāmas un kungi!
Imants Ziedonis. Vienkārši un sirsnīgi sakot, - Ziedonis. Latviešu dzejas, prozas, publicistikas un domas ģēnijs.
 
Cilvēks, kurš prata sarunāties ar visiem un ikvienu: ar vienkāršiem lauku ļaudīm attālās viensētās un egocentriskiem, mūžīgi aizņemtiem pilsētniekiem viņu ikdienas skrējienā. Ziedonis prata uzrunāt visus, viņa teiktie un rakstītie vārdi rosina domāt, neatstāj vienaldzīgu, uzdot jautājumus un liek katram pašam rast uz tiem atbildes.
 
Nav Latvijā tāda cilvēka, kurš neko nezinātu par Ziedoni un viņa apbrīnojami daudzpusīgo daiļradi. Daudziem  tās ir pirmās pasakas, ko bērnībā lasa vecāki, citiem izziņas materiāls, plašāk iepazīstot dzimto zemi - Latvijas novadus un pilsētas, dabas skaistumu, vēl kādam tas ir mīļākais dzejoļu krājums, viens dzejolis vai dziesma ar Ziedoņa tekstu.
 
Elegance un šarms, vienkāršība un atvērtība. Tas viss harmoniskā saskanībā apvienojās Ziedoņa personībā. To apliecināja tautas mīlestība gan viņa dzīves laikā, gan pēdējo atvadu dienā, kad Doma laukumā ļaužu plūsma neapstājās ne mirkli, jo katrs vēlējās atvadīties no mūsu dižgara – Imanta Ziedoņa. Ne velti Ziedonis ir viena no tām retajām Latvijas kultūras personībām, kura jau savas dzīves laikā tika iekļauta Latvijas kultūras kanonā, tā pasvītrojot viņa izcilo un paliekošo literāro devumu Latvijas kultūrā.
 
Šodien par Imantu Ziedoni runājam atmiņu formā, lai gan viņa domas gars vienmēr būs klātesošs un nezudīs no cilvēku prātiem. Katrā  autora dzejolī, katrā tēzē ir mīt dziļa doma, asociācija, vērtība. Lūk, tikai neliels, viens no neskaitāmiem piemēriem.
 
 „Maize ir kā pasaule-
apakšā zemes garoza,
pāri-debesu garoza,
pa vidu –mīkstums- dzīve”
 
Mēs pamatoti lepojamies ar savām kultūras, tai skaitā, literārā  mantojuma  vērtībām. Bet ir arī ļoti nozīmīgi, ka mūsu sabiedrības attīstības procesus, mūsu valsts vēsturi un arī nacionālās vērtības apzina, padziļināti iepazīst un pēta gan studenti, gan laikabiedri, gan zinātnieki. Nevar nepiekrist šīs zinātniskās konferences organizētājiem, kuri uzsver, ka rakstnieku izcilība un nopelni ir jāapzina un zinātniski jāanalizē tieši laikabiedru skatījumā. Šīs paaudzes zinātnieki to var izdarīt daudz objektīvāk, reālāk un vienlaikus - arī neidealizējot ne sabiedrību, ne procesus, kas atspoguļoti šo izcilo personību darbos.
 
Vēlos pateikties Imanta Ziedoņa 80.dzimšanas dienai veltītās starptautiskās zinātniskās konferences organizatoriem un dalībniekiem, jo šis darbs ir patiesi svētīgs ikvienam no mums un visai latviešu tautai, mūsu patieso vērtību saglabāšanai.
 
Viens - ir individuāli lasīt Ziedoni, rodot viņa darbos sev tuvu citātu vai domu, pavisam kas cits - apjaust autora darbības daudzpusību, ideju dziļumu un to nezūdamības spēku. Tādēļ pozitīvi, ka konferences darbam izraudzīta daudzpusīga pieeja, izmantojot padziļinātu zinātnisku pieeju autora darbiem, to ietekmei uz  sociālpolitiskām norisēm un arī  otrādi  - pētot dažādo sociālpolitisko procesu ietekmi uz mūsu kultūru, tai skaitā, konkrētu literātu darbiem.
 
Lai jums sekmīgs darbs! Lai jūs rodat iespēju ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināt pēc iespējas lielāku klausītāju un pēc tam arī lasītāju loku!
 
08.05.2013