top_img
Preses relīzes un runas
Valsts prezidents aicina uz ciešāku Latvijas un Azerbaidžānas
sadarbību
photo
video
16.03.2017

Azerbaidžāna ir svarīgs Latvijas partneris Kaukāza reģionā, tādēļ ir jāizmanto visas iespējas pastiprināt abu valstu politisko un ekonomisko sadarbību, ceturtdien Baku, tiekoties ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu, norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

 

“Latvija aicina Azerbaidžānu aktīvi izmantot ES Austrumu partnerības sadarbības sniegtās iespējas un pozitīvi vērtē Eiropas Savienības un Azerbaidžānas attiecību attīstību. Sarunu uzsākšana par ES - Azerbaidžānas  visaptverošo nolīgumu ir būtisks solis jauna līmeņa ciešākai sadarbībai starp abām pusēm,” teica Raimonds Vējonis.

 

Valsts prezidents arī norādīja, ka ES ir būtiski attīstīt ciešu sadarbību ar Azerbaidžānu enerģētikas jomā. Stratēģiska sadarbība enerģijas drošības un piegāžu diversifikācijas jomā ir izdevīga abām pusēm. Šobrīd prioritāra ir Dienvidu gāzes koridora attīstība. 

 

Sarunas laikā prezidenti bija vienisprātis, ka būtiski veicināt sadarbību abu valstu parlamentu starpā, kā arī ministriju, valdības institūciju un pašvaldību līmenī.

 

Raimonds Vējonis arī akcentēja, ka Azerbaidžāna ir svarīgs partneris globālo drošības jautājumu risināšanā. “Azerbaidžānas ieguldījums NATO vadītajās operācijās Afganistānā un Kosovā ir ļoti vērtīgs atbalsts mūsu kopīgajos centienos veicināt mieru un stabilitāti. Aicinām Azerbaidžānu aktīvāk iesaistīties NATO Velsas samitā izveidotajā operatīvās sadarbības platformā, kas ir ļoti svarīgs instruments, lai ciešāk sadarbotos iespējamu krīzes situāciju novēršanā un risināšanā,” Valsts prezidents.

 

“Latvija ir pārliecināta, ka konflikti pasaulē, tai skaitā Kalnu Karabahas konflikts, ir jārisina miermīlīgi, balstoties uz vispārēji atzītiem starptautisko tiesību principiem, tajā skaitā uz teritoriālās vienotības principu,” teica Raimonds Vējonis.

 

Sarunā ar Azerbaidžānas premjerministru Arturu Rasizadi tika apspriesta abu valstu ekonomiskā sadarbība. “Latvijas – Azerbaidžānas starpvaldību komisija var būt ļoti efektīvs instruments, kā veicināt abu valstu ekonomiskās saites. Pēdējā sesija, kas notika Rīgā, deva pozitīvus rezultātus. Augstu novērtējam esošo sadarbību mežsaimniecības jomā, zaļo tehnoloģiju attīstībā, lauksaimniecībā un tūrismā,” atzina Valsts prezidents.

 

“Latvija ir ieinteresēta Ziemeļu - Dienvidu transporta koridora attīstībā, kas savienos Azerbaidžānu, Irānu un Indiju. Latvija piedāvā savas infrastruktūras iespējas jauniem kravu maršrutiem, kas veidotu labāku savienojamību starp Indiju, Irānu un Azerbaidžānu ar Eiropas Savienības valstīm,” teica Raimonds Vējonis.  

 

Latvija vēlas paplašināt sadarbību ar Azerbaidžānu izglītības jomā, lai uz studijām Latvijas augstskolās dotos vairāk azerbaidžāņu studentu.