top_img
Preses relīzes un runas
Vēsturnieku komisijas 10.rakstu sējuma
atvēršana
25.03.2004

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā ar Valsts prezidentes runu un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors Induļa Zālītes referātu par padomju represīvās sistēmas sekām Latvijā Rīgas pilī tika atklāta Vēsturnieku komisijas grāmata –10.sējums “Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959.gadā”. Uz grāmatas klajā laišanu Rīgas pilī ieradās daudz valstu ārvalstu vēstnieki Latvijā, Saeimas pārstāvji, pētnieki, muzeju un arhīvu vadītāji, Vēstures skolotāju asociācija.

 

Valsts prezidentes uzruna Vēsturnieku komisijas 10.sējuma atklāšanā Rīgas pilī, 2004.gada 25.martā

 

Godātie Vēstures komisijas locekļi,

Ekselences,

Dāmas un kungi!

 

Vispirms vēlētos pateikties Vēsturnieku komisijai par ļoti sekmīgi paveikto darbu, par šo 10.sējumu savu publikāciju sērijā, bet reizē ar to - par visu ieguldījumu, ko viņi ir veikuši jau 5 gadu laikā.

 

Ja vēlamies virzīties uz nākotni un veidot to citādu nekā mūsu smagā pagātnē, šī pagātne mums ir jāizprot un jāapzina. Tauta bez atmiņas nevar būt tauta ar nākotnes vīziju. Vēsturnieku komisija ir palīdzējusi tautas atmiņu izpētīt, nostiprināt un nodot tālāk plašākai publikai, vispārībai un nākotnei. Paldies viņiem par to, tas ir nozīmīgs darbs, liels ieguldījums, un tas ir jāturpina!

 

Sabiedrības vērtējumam pie Valsts prezidenta institūcijas izveidotā Vēsturnieku komisija nodod grāmatu “Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959.gadā”. Grāmatā ievietotie 15 raksti iepazīstina ar padomju un nacistiskā okupācijas režīma realizēto politiku un tās sekām Latvijā. Pētnieki šajā grāmatā ir pievērsuši uzmanību padomju varas represīvajai sistēmai Latvijā, okupācijas varu maiņai 1941.gadā, nacionālo partizānu pretestībai padomju okupācijas režīmam, sabiedrības noskaņojumam, policijas bataljonu formēšanai vācu okupācijas posmā, kā arī daudzām citām problēmām. Daļa rakstu ir veltīta historiogrāfijas analīzei.

 

Vēsturnieku komisija tika izveidota G.Ulmaņa prezidentūras laikā 1998.gadā. Tās pamatuzdevums ir veikt divu okupācijas režīmu: nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības realizētās politikas izpēti Latvijā. Aizvadītajos gados komisija ir paveikusi ievērojamu darbu sarežģīto Latvijas XX gadsimta vēstures jautājumu izpētē un skaidrošanā plašai sabiedrībai pašu valstī un arī ārzemēs. Ir noorganizētas 7 starptautiskas zinātniskas konferences un publicēti 10 komisijas rakstu sējumi. Veiksmīga sadarbība notiek ar Latvijas vēstures skolotāju asociāciju, muzejiem, arhīviem, Ārlietu ministriju kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Starptautiskā vēsturnieku komisija, kuras darbā piedalās pārstāvji no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Krievijas ir sekmējusi ne vien okupācijas perioda vēstures pētniecību, bet arī diskusijas un izpratni sabiedrībā par tādām smagām tēmām kā holokausts, kolaboracionisms u.c. Latvijas vēsturnieki ir uzsākuši pētniecisko darbu ārvalstu arhīvos, lai iegūtu jaunu informāciju par mūsu nesenās vēstures sarežģītajām problēmām.