top_img
Preses relīzes un runas
03.07.2015

Godātie ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīža dalībnieki! Ekselences! Dāmas un kungi! 

 

Cilvēces vēsturē ir arī melnās lappuses, kas atgādina par smagiem noziegumiem un tautu traģēdijām. Latvijas valsts nepilnus simts gadus garajā vēsturē ir pieredzējusi dažādu varu un režīmu maiņas. Latvijas cilvēki ar savām dzīvībām ir maksājuši par ideoloģiju vārdā pastrādātiem noziegumiem un ierauti karos, kur pat brālis ir karojis pret brāli.

 
29.06.2015

Augsti godātais Polijas Republikas prezidenta kungs!

 

Esmu pateicīgs, ka Jūs esat ieradies Latvijā. Mēs esam pēdējo gadu laikā ļoti cieši sadarbojušies un mums ir izveidojusies kopēja izpratne par procesiem pasaulē un reģionā, kā arī cilvēcīgi labas personiskas attiecības.

 
27.06.2015

2015.gada 18.jūnijā Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Izglītības likumā”, kas paredz virkni jaunumu izglītības sistēmā - gan definējot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, gan akcentējot izglītojamo tikumisko audzināšanu un izglītības iestādes padomes iesaisti mācību un audzināšanas procesā, gan paplašinot vidusskolu dibināšanas iespējas. Likums precizē prasības iestādes vadītājam, kā arī noteic, ka izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā.

 
26.06.2015

Šodien, 26.jūnijā, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ināru Pētersoni, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību, šī brīža aktualitātes nodokļu politikā un VID paveiktos un uzsāktos pasākumus ēnu ekonomikas samazināšanai.

 

Valsts prezidents notiekošajā sarunā un arī turpmākajā VID darbībā attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem aicināja izvērtēt iespējas realizēt tādu nodokļu uzraudzības politiku, kas rada uzņēmējiem vienkārši izprotamu nodokļu nomaksas kārtību un samazina birokrātiskus šķēršļus, vienlaikus nodrošinot arī stabilu un prognozējamu valsts ieņēmumu bāzi no šī sektora. Mazie uzņēmumi Latvijā sastāda absolūto vairākumu no kopējā uzņēmēju skaita, jo 93% no plānotās nodokļu masas valstij nomaksā lielie uzņēmumi. Valsts prezidents uzsvēra, ka īpaši nozīmīgi tas būtu tiem uzņēmējiem, kuri darbojas mazpilsētās un lauku teritorijās. I.Pētersone informēja, ka attiecībā uz mazajiem uzņēmējiem VID iestājas par to, ka būtu kardināli jāmaina likumdošana, ņemot vērā arī citu valstu pieredzi un modeļus.

 
26.06.2015

Šodien, 26.jūnijā, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un Satversmes aizsardzības biroja vadītāju Jāni Maizīti. Abās tikšanās reizēs tika pārrunāta Valsts prezidents līdzšinējā sadarbība ar minētajām valsts institūcijām un to šī brīža aktualitātes.

 

Valsts prezidents pateicās Ē.Kalnmeieram un J.Maizītim par profesionālo sadarbību jautājumos, kas skar valsts drošību un likumu ievērošanas uzraudzību. Sarunu partneri pateicās Valsts prezidentam par ieguldījumu sadarbībā un atsaucību ikviena aktuāla jautājuma gadījumā.

 
26.06.2015

Šodien, 26.jūnijā, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāju Aldi Laviņu, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un ST aktuālos jautājumus šajā gadā un nākotnē. Abas puses bija vienisprātis par to, ka līdzšinējā viedokļu apmaiņa un sadarbība ir bijusi veiksmīga un produktīva, īpaši pieskaroties maijā notikušajai ST tiesnešu sarunai ar Valsts prezidentu, kurā piedalījās arī viesi no Vācijas konstitucionālās tiesas. Valsts prezidents novēlēja ST priekšsēdētājam un arī visam tiesas kolektīvam profesionāli veiksmīgu turpmāko darbību, vienlaikus uzturot aktīvu viedokļu apmaiņu ar citu valstu konstitucionālajām tiesām, īpaši reģionālā mērogā. 

 
18.06.2015

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes! Godātie deputāti!

 

Nozīmīgu daļu manā ikdienas darbā veidoja sadarbība ar Saeimu. Šo četru gadu laikā esmu sadarbojies ar 10., 11. un 12. Saeimu. Atzinīgi novērtēju kopīgo darbu likumdošanas procesā, arī attiecībā uz maniem likumu ierosinājumiem un otrreizējai caurlūkošanai nodotajiem likumiem. Par vadmotīvu sadarbībai ar parlamentu allaž esmu uzskatījis kvalitatīva likumdošanas rezultāta sasniegšanu dialoga ceļā, meklējot kopīgu sapratni diskutablos jautājumos. Domāju, ka tas mums ir izdevies.

 
18.06.2015

Šodien, 18.jūnijā. Valsts prezidents Andris Bērziņš teica uzrunu Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēdē, kurā novērtēja Valsts prezidenta institūcijas un parlamenta sadarbību  savu četru gadu pilnvaru laikā, kā arī iezīmēja būtiskākos uzdevumus, kas likumdevējam būtu jāveic nākotnē.

 

Valsts prezidents A.Bērziņš savā uzrunā atgādināja, ka šo četru gadu laikā ir sadarbojies ar 10., 11. un 12. Saeimu un savā darbības laikā vairākkārtīgi vērsies Saeimā, lai piedāvātu izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos, kopā rosinot grozīt 16 likumus. Tāpat Valsts prezidents izdevis vairākus rīkojumus, lai sadarbībā ar izpildvaru risinātu aktuālus jautājumus, piemēram, lai novērstu pārāk sīkumainu tiesisko regulējumu un lai risinātu jautājumus par lauksaimniecības zemes efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu. Uz šo rīkojumu bāzes pieņemti konkrēti lēmumi. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja grozījumus likumā par zemes fonda izveidi un Ministru kabineta lemto, ka līdz nākamā gada beigām ir jāizstrādā priekšlikumi ministru noteikumu ieviešanai.

 
17.06.2015

Valsts prezidents 2015.gada 17.jūnijā izskatīja 19 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. Valsts prezidents apžēloja trīs notiesātās personas, divas personas daļēji atbrīvojot no pamatsoda izciešanas, vienu personu pilnīgi atbrīvojot no pamatsoda izciešanas. Apžēlotās personas bija notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. 

 
14.06.2015

Godātie piemiņas brīža dalībnieki!

 

Šodien mēs pieminam un cilvēcei atgādinām par to, kas notika pirms 74 gadiem. Tā bija vasaras nakts. Bez brīdinājuma uztrūcināti mājinieki, skaļas balsis, bērnu raudas, steidzīga mantu krāmēšana un garš ceļš lopu vagonos uz PSRS Tālajiem Austrumiem.