top_img
Jaunumi
Valsts augstākās amatpersonas un Microsoft pārstāvis pauž atbalstu projekta „Valodu krasts” tālākai
attīstībai
photo
16.11.2010
Šodien, 16.novembrī, notika Valsts prezidenta Valda Zatlera tikšanās ar „Microsoft” Centrālās un Austrumeiropas prezidentu Donu Grendemu (Don Grantham) un kultūras ministri Sarmīti Ēlerti. Tikšanās laikā tika pārrunāts līdz šim paveiktais starptautiskā valodu tehnoloģiju projekta „Valodu krasts” ietvaros, iezīmēti galvenie virzieni projekta tālākai attīstībai, kā arī vēlreiz apliecināts visu pušu atbalsts šī projekta ilgtermiņa attīstībai. 

 

Valsts prezidents tikšanās laikā uzsvēra projekta nozīmi Latvijas konkurētspējas celšanā un norādīja, ka šī ir tā niša, kur Latvija var veiksmīgi ierakstīties pasaules un Eiropas moderno tehnoloģiju izstrādātāju kartē. Valdis Zatlers atzinīgi novērtēja līdzšinējo projekta attīstības gaitu, ar gandarījumu atzīmējot projekta pirmā etapa pozitīvos rezultātus, kas iedvesmo turpināt uzsākto ceļu – Latvijai ieņemt mazo valodu tehnoloģiju nišu.
 
„Latvijas valodu tehnoloģiju speciālisti pilotprojekta fāzē ir parādījuši izcilas sadarbības piemēru ar pasaules informācijas tehnoloģiju gigantu „Microsoft”. Tagad ir būtiski, lai abas puses, izmantojot kopējos resursus, attīstītu projektu tālāk, īstenojot otro un trešo posmu, iekļautu arī citas pasaules mazās valodas. Tas palīdzētu ilgtermiņā veicināt Latvijas valsts konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi,” savu vērtējumu sniedza Valsts prezidents sarunas laikā.
 
Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte akcentēja projekta unikalitāti – turklāt tas nostiprina mazo valodu, tostarp, latviešu valodas pozīcijas globālajā saziņā un tehnoloģiju vidē. „Projekta pievienotās vērtības avots ir kultūra un radoša inovācija. Tas ne tikai stiprina valodu kā vienu no būtiskākajiem nacionālas valsts stūrakmeņiem, bet arī izmanto kultūras potenciālu tautsaimniecības un zinātnes attīstībai,” norāda S. Ēlerte.
 
„Microsoft” pārstāvis Dons Grendems pateicās un augstu novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Latvijas valsti un uzņēmumiem: “Mēs, „Microsoft”, esamgandarīti par „Valodu krasta” projekta līdzšinējo sekmīgo attīstību. Projekta partneri – Latvijas IT uzņēmumi –, kuru skaits arvien pieaug, ir apliecinājuši izcilu kompetenci un profesionalitāti valodu tehnoloģiju jomā. Latvija ir spējusi nodemonstrēt sevi kā piemērotu vietu valodu intelekta tehnoloģiju centra attīstībai. Ceram, ka projekta turpmākā attīstība un mūsu savstarpējā sadarbība ilgtermiņā būs tikpat veiksmīga kā līdz šim.”
                                                                                                                 
Aktīvs darbs projekta „Valodu krasts” ietvaros tika uzsākts pagājušā gada nogalē, kad, parakstot sadarbības memorandu, „Microsoft” un sabiedrība „Tilde” vienojās par vairāku pētniecības un attīstības pilotprojektu uzsākšanu. Pilotprojektu ietvaros ir veikta mašīntulkošanas sistēmas izveide no latviešu uz angļu un no angļu uz latviešu valodu, kā arī Eiropas terminu datubāzes EuroTermBank.com papildināšana ar „Microsoft” ES valodu terminoloģijas datubāzi, ļaujot pilnveidot tulkošanas iespējas un nostiprinot EuroTermBank.com kā vadošo Eiropas terminoloģijas datubāzi.
 
Viena no būtiskākajām līdzšinējām atziņām –mazās valodas specifiku un mašīntulkošanas zināšanas pārvaldoša partnera iesaiste nodrošina izcili labus rezultātus ļoti īsā periodā par salīdzinoši zemākām izmaksām. Šīs īpašības paver plašas un pamatotas eksporta iespējas mašīntulkošanas jomā. Uzņēmuma „Tilde” izveidotā mašīntulkošanas sistēma jau šobrīd tiek izmantota „Microsoft” meklēšanas un tulkošanas programmā „Bing”.
 
Balstoties uz iegūto pieredzi, kompetenci un uzkrātajām zināšanām un pateicoties sekmīgai sadarbībai „Valodu krasta” iniciatīvas pirmajā posmā, šobrīd valodu tehnoloģiju virzienā plānots attīstīt projektus daudzvalodu mašīntulkošanas un balss tehnoloģiju izpētes jomā, kā arī veikt pētījumus par valodas apstrādes iespējām mobilajās iekārtās.
 
„Iespējas ir ļoti plašas – tehnoloģiskais atbalsts mašīntulkošanas jomā citām mazajām valodām – lietuviešu, igauņu, horvātu, serbu, islandiešu, gruzīnu –, mašīntulkošanas tehnoloģiskais atbalsts ES patentu sistēmas izstrādē, e-mācību materiālu pieejamības nodrošināšana, integrējot valodu tehnoloģiju un mācību satura izveides rīkus, kultūrvēsturiskā mantojuma informācijas sakārtošana, analīze un pieejamība dažādās valodās un daudzas citas. Pieprasījums pēc valodu intelekta tehnoloģijām pasaulē pieaug arvien straujāk,” projekta attīstības perspektīvu apstiprināja D.Grendems.
 
Projekta idejas pamati tika likti 2009.gada maijā, kad pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas ar „Microsoft” izpilddirektoru Stīvu Balmeru tika pārrunātas iespējas sadarboties starptautiska valodu intelekta tehnoloģiju centra izveidē.
16.11.2010