top_img
Jaunumi
Valsts prezidents tiekas ar Eiropas Komisijas viceprezidenta Valda Dombrovska
komandu
photo
08.09.2017

Valsts prezidents Raimonds Vējonis piektdien 8.septembrī Rīgas pilī uzņēma Eiropas Komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski un viņa komandu. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijai ir būtiski piedalīties diskusijās par Eiropas Savienības nākotni, jo tās pamatinteresēs ir būt daļai no ES kodola.

 

“Šobrīd notiek aktīva ES dalībvalstu diskusija par tālākajiem ES attīstības virzieniem. Tas ir tikai dabiski, ka dažas valstis vēlas ciešāk sadarboties noteiktos jautājumos. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai šī sadarbība būtu atvērta visām ES dalībvalstīm,” teica Raimonds Vējonis.


Valsts prezidents uzsvēra, ka ir uzsākts darbs, lai ES būtu vienotāka un rīcībspējīgāka drošības un aizsardzības jomā. Svarīgi, lai ES darbība papildinātu NATO, kurai ir neaizstājama loma militārajā aizsardzībā. Savukārt ES ir daudz vairāk instrumentu citās jomās, it īpaši attiecībā uz hibrīdajiem draudiem. Centieni uzlabot Eiropas aizsardzības koordināciju, jo īpaši tehnoloģiju un iepirkumu jomā, ir vērtējami atzinīgi.


Raimonds Vējonis apliecināja, ka Latvija atbalsta tālākus pasākumus, lai palielinātu eirozonas stabilitāti un konverģenci, kā arī ir gatava apspriest jaunas idejas un priekšlikumus attiecībā uz Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanu.


“Mums svarīgākie atslēgvārdi ir konverģence un kohēzija, ko mēs vēlamies redzēt visās jomās - vienotais tirgus, tostarp digitālais vienotais tirgus, enerģētika, transports un ES sociālā dimensija. Mēs vēlamies redzēt līdzsvarotu ES attīstību, kuru neapdraud dalījuma līnijas un dažādi dalībvalstu attīstības līmeņi,” teica Valsts prezidents.