top_img
Lapas karte
Jaunumi
Raimonds Vējonis
Biogrāfija
Curriculum Vitae
Darbība likumdošanas jomā
Atbalstītie projekti
Foto galerija
Iveta Vējone
Latvijas Valsts prezidents
Latvijas Republikas Satversme
Valsts prezidenta ievēlēšana
Valsts prezidenta ievēlēšanas likums
Valsts prezidenta pienākumi, pilnvaras un tiesības
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidenta kancelejas vadība
Guntis Puķītis CV
Egita Kazeka CV
Valsts prezidenta padomnieki
Maija Manika CV
Andis Jēkabsons CV
Kristīne Jaunzeme CV
Jānis Pleps CV
Jānis Kažociņš CV
Jānis Siksnis CV
Nolikums
Iepirkumi
Kontakti
Darbības pārskati
2014.gada darbības pārskats
2013.gada darbības pārskats
2012.gada darbības pārskats
2011.gada darbības pārskats
2010.gada darbības pārskats
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā
Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums
Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai, kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām
Personāls
Komunikācija ar sabiedrību
2009.gada darbības pārskats
Iestādes darbības rezultāti
Budžeta informācija
Personāls
Komunikācija ar sabiedrību
Kancelejas vēsture
Atalgojums
Latvijas valsts ģerbonis
Valsts apbalvojumi
Triju Zvaigžņu ordenis
Ordeņa raksturojums
Ordeņa vēsture
Viestura ordenis
Ordeņa raksturojums
Ordeņa vēsture
Atzinības krusts
Ordeņa raksturojums
Ordeņa vēsture
Vēsturiskais Lāčplēša Kara ordenis
Ordeņa piešķiršana
Ordeņa saņēmēji
Ordeņu kapituls
Ordeņu kapitula nolikums
Kontakti
Valsts apbalvojuma ierosinājums
Valsts apbalvojumu pasniegšana
Valsts apbalvojumu nēsāšana
E-grāmata "Latvijas valsts apbalvojumi"
Apbalvotie
Statistika
Jaunākie piešķirtie apbalvojumi
Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu
Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu par varonīgu, drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību glābšanas darbu veikšanā
Par Viestura ordeņa piešķiršanu
Par apbalvošanu ar Viestura ordeni par varonīgu, drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību glābšanas darbu veikšanā
Par Atzinības krusta piešķiršanu
Darbība likumdošanas jomā
Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nodotie likumi
Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvas
Valsts prezidenta vēstules būtiskos likumdošanas jautājumos
Valsts prezidenta tiesību akti
Komisijas un padomes
Tiesiskās vides pilnveides komisija
Vēsturnieku komisija
Konference „Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā”
Latvijas vēsturnieku I kongresa Noslēguma dokuments
Latvijas – Krievijas kopējā vēsturnieku komisija
Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti
Valsts valodas komisija
Valsts valodas komisijas nolikums
Valsts heraldikas komisija
Aktuāli - par pieteikumu iesniegšanas kārtību
Priekšlikumi par Latvijas novadu ģerboņu izveides principiem
Latvijas valsts ģerbonis
Valsts ģerboņa izmantošanā biežāk uzdotie jautājumi
Kontakti
Mazākumtautību konsultatīvā padome
Nacionālās drošības padome
Militārā padome
Valsts prezidenta militārās padomes nolikums
Enerģētikas drošības komisija
Darbību beigušās komisijas
Apžēlošana
Cildinājuma raksts
Medijiem
Preses relīzes un runas
Prezidenta dienas kārtība
Foto galerija
Video galerija
Mediju akreditācija
Kontakti
Bijušie Valsts prezidenti
Jānis Čakste
Gustavs Zemgals
Alberts Kviesis
Kārlis Ulmanis
Guntis Ulmanis
Vaira Vīķe-Freiberga
Biogrāfija
Biogrāfijas detaļas
Dzīvesbiedrs
Likumdošana
Prezidentūras darba apkopojums
Biogrāfijas par Vairu Vīķi-Freibergu
www.vvf.lv
Kontakti
Valdis Zatlers
Curriculum vitae
Darbība likumdošanas jomā
Valsts prezidenta ierosinātie Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projekti
Priekšvēsture
Valsts prezidenta ierosinātie grozījumi LR Satversmē
Saeimai otrreizējai caurlūkošanai atgrieztie likumi
Likumdošanas iniciatīvas
Pieteikums Satversmes tiesā
Sabiedriskās aktivitātes
Patronāžas
Lielā Talka
Kokneses fonda projekts "Likteņdārzs"
Meža dienas
Izglītības projekts "Iespējamā misija"
Jaunsardze
Skauti un gaidas
Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšana Rīgas pils laukumā
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Kvalitātes zīme "Zaļā karotīte"
Balvas
Eksporta un inovāciju balva
Laikraksta "Diena" konkurss skolēniem "Kas notiek?"
Valsts prezidenta kauss vieglatlētikā
Latvijas Gada varonis
Latvijas lepnums
Atbalstītie projekti
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014
Valsts prezidenta lekciju cikls Latvijas Universitātē
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
Mazo dziesmas Latvijai
Brāļu kapi
Labdarības akcijas „Labestības diena” un „Eņģeļi pār Latviju”
K. Ulmaņa piemiņas zīmes uzstādīšana
Vienotības skrējiens „Sirdspuksti Baltijai”
4. maija Divdesmitgades svinības
Latvijai 90
Jāņa Čakstes 150.gadadiena
Jauniešu Ministru kabinets
Dzīvā vēsture jeb Collective Memory
Goda nosaukumi
Valsts prezidenta dzīvesbiedre
Lilitas Zatleres sabiedriskās aktivitātes
Patronāžas
Starptautiskā konference „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā”
Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas mecenātisma programma
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs
Bērnudārzs „Pīlādzītis”
Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls
Šopēna 200.gadskārtas koncertcikls
Starptautiskais Jāzepa Vītola pianistu konkurss
Atbalstītie projekti
Labdarības projekts „Meklējam Sirdsmāsiņu”
Labdarības projekts „Pils eņģelis”
Izstāde „Latvijas valsts apbalvojumi”
Starptautiskas aktivitātes
Citas sabiedriskās aktivitātes
2010.gada darba pārskats
Valsts prezidenta iekšpolitiskā darbība
Likumdošana
Ekonomika
Izglītība
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Ārpolitiskā darbība
Valsts prezidenta patronāžas un sabiedriskās aktivitātes
Valsts prezidenta komisijas, padomes un Ordeņu kapituls
Valsts prezidenta Valda Zatlera darbība 2010.gadā skaitļos
2009.gada darba pārskats
Politiskā stabilitāte valstī
Likumdošana
Izglītība
Ekonomika
Ārpolitiskā darbība
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Latvijas Forums – pašorganizēšanās kustība
Valsts prezidenta patronāžas un sabiedriskās aktivitātes
Valsts prezidenta komisijas un padomes
Valsts prezidenta Valda Zatlera darbība 2009.gadā skaitļos
Kontakti
Andris Bērziņš
Curriculum vitae
Darbība likumdošanas jomā
Valsts prezidenta izsludinātie likumi
2011.gads
2012.gads
2013.gads
2014.gads
2015.gads
Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nodotie likumi
Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvas
Valsts prezidenta vēstules būtiskos likumdošanas jautājumos
Valsts prezidenta sasaukto Saeimas sēžu darba kārtība
Valsts prezidenta tiesību akti
Patronāžas
Lielā Talka
Izglītības projekts "Iespējamā misija"
XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014
Eksporta un inovāciju balva
Nacionālais Rakstniecības fonds
Meža dienas
Konkurss „Vēsture ap mums”
Rīgas Brāļu kapi
Žurnāla “Ievas Māja” konkurss “Skaistākā lauku saimniecība”
Latvijas Okupācijas muzeja 20.gadadienas svinības
Goda nosaukumi
Fotogalerija
Dace Seisumas kundze
Biogrāfija
Atbalstītie projekti
Akcija "Meklējam sirdsmāsiņu"
Saulaino dienu labdarības akcija
Latvijas Audžuģimeņu biedrība
Kontakti
Rezidence
Rīgas pils
Vēsture
Jūrmalas rezidence
Protokols
Valsts prezidenta standarts
Kā uzrunāt Valsts prezidentu
Latvijas Valsts prezidentu dāvanas