top_img
Rakstiet prezidentam

Lai nosūtītu iesniegumu Valsts prezidentam, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo formu. Ar (*) apzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti.

Iesniegumā norādāms vārds, uzvārds, elektroniskā pasta un pasta adrese. Par iesnieguma saturu atbildīgs ir tā iesniedzējs. Ja iesniegumā nav norādīts vārds, uzvārds, elektroniskā pasta un pasta adrese, iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas. Iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas arī gadījumos, ja iesnieguma saturs, piemēram, ir aizskarošs, nesaprotams vai atbilde uz līdzīgu iesniegumu šim pašam adresātam jau ir sniegta.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Valsts prezidenta kanceleja pieņem droši elektroniski parakstītus dokumentus (**). Valsts prezidenta kanceleja nesniedz juridiskas konsultācijas un sociālo palīdzību, kā arī neizskata sūdzības par valsts pārvaldes un tiesību aizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat Valsts prezidenta kanceleja nerisina konkrētu privātpersonu problēmas.
Vārds *
Uzvārds *
Adrese *
E-pasts *
Pievienot failu
Pievienot elektroniski
parakstītu failu **

** Pielikumos var būt doc, pdf, xls fails, ne lielāks par 1 MB
Saturs *
Kods
Ievadiet šeit *
Sūtīt