top_img
Valdis Zatlers

Valdis Zatlers

Lilitas Zatleres sabiedriskās aktivitātes

Patronāžas

Kopš Valda Zatlera stāšanās Valsts prezidenta amatā 2007. gada 8. jūlijā viņa dzīvesbiedre Lilita Zatlere aktīvi atbalsta Valsts prezidenta izvirzītās prioritātes, uzņemoties sabiedriskos pienākumus projektos, kuri saistīti ar nacionālo vērtību kopšanu, bērnu un jaunatnes izglītību, ģimenes vērtībām un labklājību, mūziku un mākslu.

vairāk 

 

 

 

   

Atbalstītie projekti

 

Prezidenta kundze ar savu līdzdalību atbalsta projektus, kuri ir veidoti ar mērķi atbalstīt un motivēt cilvēkus, kuri nesavtīgi palīdz līdzcilvēkiem vai kuriem pašiem nepieciešama palīdzība, kā arī pasākumus, kas sekmē cilvēcisko, nacionālo un pasaules kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu.

vairāk 

 

 

 

   

Starptautiskas aktivitātes

Valsts prezidenta kundze līdzdarbojas starptautiskajos forumos, kas skar izglītības, ģimenes labklājības un veselības jomas. Iespēju robežās Lilita Zatleres kundze apmeklē starptautiskus pasākumus, kā arī atbalsta starptautisku iniciatīvu projektus Latvijā.

vairāk

 

 

 

   

Citas sabiedriskās aktivitātes

Pavadot Valsts prezidentu reģionālajās vizītēs vai arī individuāli apmeklējot skolas, bērnudārzus vai citas iestādes, Lilita Zatlere īpašu uzmanību velta pasākumiem un projektiem, kas iestājas par cilvēciskajām, ģimenes un nacionālajām vērtībām.

vairāk