top_img
Valdis Zatlers

Valdis Zatlers

2009.gada darba pārskats

2009. gads Valsts prezidenta Valda Zatlera darbībā ir iezīmējies ar aktīvu līdzdalību valsts iekšpolitiskajos procesos. Pildot valsts vadītāja pienākumus, Satversmē Valsts prezidentam noteikto tiesību un pienākumu ietvaros Valdis Zatlers noteica savas darbības trīs galvenos mērķus 2009.gadā: pirmkārt, veicināt politisko un sociālo stabilitāti, kā arī sekmēt uzņēmējdarbību valstī; otrkārt, izmantot savas amata pilnvaras, lai sekmētu izsvērtu lēmumu pieņemšanas procesu un, treškārt, veicināt pastāvīgu valsts varas dialogu ar sabiedrību. Šos mērķus Valsts prezidents gada laikā īstenoja, aktīvi darbojoties dažādās jomās, bet jo īpaši veicinot politisko dialogu jautājumos, kas saistīti ar ekonomikas atveseļošanu, izglītības sistēmas reformu un sociālā atbalsta nodrošināšanu.

 

Politiskā stabilitāte valstī 
 

Likumdošana 

Izglītība

Ekonomika 
 

Ārpolitiskā darbība 

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

Latvijas Forums – pašorganizēšanās kustība 

Valsts prezidenta patronāžas un sabiedriskās aktivitātes
 

Valsts prezidenta komisijas un padomes 
 

Valsts prezidenta Valda Zatlera darbība 2009.gadā skaitļos