top_img
Valdis Zatlers

Valda Zatlera prezidentūras komisijas un padomes

Vēsturnieku komisija

Darba pārskati

Vēsturnieku komisijas svarīgākās aktivitātes 2009.gadā

Vēsturnieku komisijas galvenais uzdevums ir apzināt un izpētīt tematu "Noziegumi pret cilvēci divu okupāciju laikā 1940.- 1956.", kā arī organizēt tās gala ziņojuma izstrādi. Tiešajā tēmas pētniecībā iesaistīti tikai nedaudzi komisijas locekļi, bet galveno darbu veic apmēram 25 profesionāli vēsturnieki. Darbs paredzēts vairākiem gadiem, tas saistīts gan ar nepieciešamību aptvert jaunus arhīvu materiālus, gan ar nepieciešamību iegūt iespējami objektīvāku vērtējumu par minētā temata problēmām.

 

Aizvadītajā gadā pie Valsts prezidenta izveidotā Vēsturnieku komisija turpināja darbu pie aktuālu Latvijas 20.gadsimta vēstures problēmu pētniecības un skaidrošana sabiedrībai, pamatā pievēršoties nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības okupācijas periodam(1940.-1990.). Izpētes darba rezultāti ir apkopoti divās grāmatās: „Baltijas reģiona vēsture 20.gadsimta 40.-80.gados” un „Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940-1991”.

 

27.-28.oktobrī komisija Rīgā noorganizēja plašu starptautisku vēsturnieku konferenci „Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere.” Konferences darbā piedalījās 9 valstu zinātnieki un tās gaitā tika salīdzināta okupācijas vēstures pētniecība Rietumeiropā, Austrumeiropā un Baltijas valstīs, konstatējot kopīgas un atšķirīgas tendences.

 

29.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika noorganizēta Prezidenta tikšanās ar vēstures skolotājiem no visas Latvijas (piedalījās vairāk nekā 400 skolotāji). Tikšanās gaitā tika analizēta vēstures mācīšanas vieta un loma mūsu valsts izglītības sistēmā. Prezidents iestājās par Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta ātrāku ieviešanu skolā.

 

Vēsturnieku komisija sadarbojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, Vēstures skolotāju biedrību, muzejiem un arhīviem ar Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu saistītos jautājumos. Tika sniegta palīdzība Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

 

Prezidents aizvadītajā gadā ir veltījis lielu uzmanību Latvijas valsts sarežģītās vēstures skaidrošanai, runājot par to visos svarīgākajos atceres pasākumos, ārvalstu vizīšu laikā, ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī tiekoties ar iedzīvotājiem un skolēniem.