top_img
Atbalstītie projekti

Akcija "Meklējam sirdsmāsiņu" 

Akcijas "Meklējam sirdsmāsiņu" mērķis ir pievērst uzmanību medicīnas māsu darbam, celt māsas profesijas prestižu, neaizmirstot, ka no viņām ir atkarīga pacienta aprūpe un veiksmīga izveseļošanās. Iveta Vējone ir uzņēmusies akcijas patroneses pienākumus.

2015.gada akcija

2015.gada akcijā piedalījās māsas no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas. 10.septembrī pirms atklāšanas pasākuma, iepazīstoties ar slimnīcas nodaļām, akcijas patronese Iveta Vējone centās pateikties ikvienai sastaptajai māsai, un arī svinīgajā atklāšanas pasākumā viņa neslēpa, ka šajā projektā iesaistīties ir patiess prieks.
 
 
Izsaku vislielāko atbalstu, cieņu un paldies par māsu darbu. Mēs katrs gribam būt vesels, enerģisks un aktīvs, bet dažkārt dzīvē tā nenotiek. Tad ir ļoti patīkami, ja pretī ir saprotoši un izpalīdzīgi medicīnas darbinieki. Es apbrīnoju medicīnas māsu nesavtīgo darbu, neizsīkstošo enerģiju un viņu prasmi rast drošības sajūtu. Ceru, ka šī akcija cels māsu profesijas prestižu, kā arī topošie medicīnas darbinieki izvēlēsies šo tik ļoti vajadzīgo profesiju, ”sacīja Iveta Vējone.  
 
Akcijas noslēgumā 25 sirdsmāsiņas tika apbalvotas svinīgā pasākumā ar naudas prēmijām 700 eiro apmērā un saņēma atzinības rakstus.

Sveicot pacientu lielāko atzinību ieguvušās medmāsas no Stradiņa slimnīcas, Iveta Vējone uzteica viņu profesionālo darbu, kā arī īpaši atzīmēja pacientu veltītos atzinīgos vārdus par sirsmāsiņu labajām īpašībām un sirdssiltumu. Viņa aicināja pacientus un viņu tuviniekus arī ikdienā biežāk teikt paldies par māsu nesavtīgo darbu.

Akcijas pirmsākumi

Akcija “Meklējam sirdsmāsiņu” tika sākta 2008.gadā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, izraugoties bērnu sirdsmāsiņu. Ar šo akciju bija vēlme izcelt gaismā medicīnas māsas profesiju, parādot, cik šī profesija ir smaga, cik bieži nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem kaut kas sāp, taču, neskatoties uz to, medicīnas māsas tiek galā, pie tam vēl atalgojums nav tik augsts, kā gribētos.
 
Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu” iniciators un atbalstītājs ir Rietumu Bankas labdarības fonds. Informatīvi akciju atbalsta Diena