top_img
Vēsturnieku komisija

Konference „Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā”

Konference „Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā” tika veltīta Latvijas valsts dibināšanas 95.gadadienai un Latvijas Tautas frontes dibināšanas 25.gadadienai.

  

Jubilejas konferencē tika apskatīta demokrātiskas pārvaldes iekārtas iedibināšana Latvijā, demokrātijas tradīciju veidošana un politisko režīmu nomaiņas aspekti. Īpaša uzmanība tika pievērsta nevardarbīgai demokrātiskas sabiedrības veidošanai, atbrīvojoties no totalitāra režīma, kā arī Baltijas valstu politisko kustību lomai neatkarības atgūšanā, tiesisku un demokrātisku principu nostiprināšanai, nodrošinot Latvijas atgriešanos starptautiskajā apritē.

 

Konferencē piedalījās Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis, Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Inesis Feldmanis, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Ēriks Jēkabsons, profesors Ilgvars Butulis, profesors Aivars Stranga, LZA viceprezidents Tālavs Jundzis, Latvijas Institūta direktore Karina Pētersone, LU Juridiskās fakultātes lektors, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš un LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore Žaneta Ozoliņa.

 

Ar referātu uzstājās arī Vinskonsinas Universitātes vēstures profesors emeritus Alfrēds Ēriks Senns (Alfred Erich Senn), kurš runāja par demokrātiju un autoritārismu Lietuvā 1920.-1930.gados. A.Ē.Senns ir astoņu grāmatu, vairāku monogrāfiju un neskaitāmu zinātnisko rakstu autors. Vairumā viņa darbu tiek pētīta Lietuvas vēsture. Tāpat dalībnieku vidū bija Igaunijas Politikas zinātnes un vadības institūta profesors Reins Rūtso (Rein Ruutsoo), kurš runāja par politiskajām kustībām Baltijā 1990.gados.

 

VIDEO: Valsts prezidenta, ANO ģenerālsekretāra un Vēsturnieku komisijas priekšsēdētāja uzrunas

 

Konferences 1.daļas video

 

Konferences 2.daļas video

 

Valsts prezidenta uzruna konferencē

Man ir patiess prieks, ka šī konference „Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā”, kurā piedalās daudzi jo daudzi ar dziļām zināšanām un praktisko dzīves pieredzi apveltīti akadēmiski prāti, risinās tieši Latvijas Republikas nacionālo svētku nedēļā. Pirms 95 gadiem 18.novembrī Latvijas tauta īstenoja brīvības alkas un nodibināja neatkarīgu Latvijas valsti. Šodien ir pienācis laiks mērķtiecīgi rīkoties un raudzīties uz nākotni tādā redzes leņķī, kas Latvijai ļautu gan strauji attīstīties globālajā pasaulē, gan saglabāt savu identitāti un ieņemt nozīmīgu vietu reģionā kopumā.

Pilns uzrunas teksts

 

ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna uzruna

Man kā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram ir liels gods šo valsti apmeklēt pirmo reizi ģenerālsekretāra statusā, lai piedalītos šajos ļoti nozīmīgajos svētkos un veidotu dialogu ar Latvijas vadītājiem un ar tautu. Dāmas un kungi, mēs aplūkojam Latvijas vēsturi un izpētām pašreizējos izaicinājumus. Tajā pašā laikā mēs sagaidām nākotni, kurā Latvija arvien vairāk iesaistīsies starptautiskās norisēs. Latvija atguva neatkarību bez vardarbības.

Pilns uzrunas teksts

 

Vēsturnieku komisijas priekšsēdētāja Ineša Feldmaņa uzruna

Es gribētu pievērsties jautājumam par Latvijas lomu pasaules politikā  vēstures skatījumā. Iesākot uzstāšanos, nebūtu lieki atzīmēt, ka 20.gadsimta vēsture ir ļoti daudzveidīga un mainīga. Arī starptautisko attiecību un diplomātijas jomā veidojās kardināli atšķirīgas situācijas, kas ietekmēja Latvijas iespējas pasaules politikā. Viena otru nomainīja vairākas  starptautiskās sistēmas.

Pilns uzrunas teksts

 

Konferences programma

Šeit iespējams iepazīties ar konferences dalībniekiem un viņu referātu tēmām.

Programma