top_img
Jaunākie piešķirtie apbalvojumi

Nr. 8

Rīgā 2014.gada 22.aprīlī

Ordeņu kapitula paziņojums

 
Daru zināmu, ka Ordeņu kapituls 2014.gada 14.aprīlī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu:

1. Piešķirt Atzinības krusta III šķiru:

Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas virsprokurorei
Ramonai Bērziņai,
 
bijušajam NATO ģenerālsekretāra palīgam politiskajos un drošības politikas jautājumos, vēstniekam
Dirkam Brengelmanam (Dirk Brengelman),
 
Eiropas Parlamenta deputātam, Eiropas Parlamenta Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājam, lauksaimniekam
Žozefam Daulam (Joseph Daul),
 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, skeletonistam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos sudraba medaļas ieguvējam skeletonā 
Martinam Dukuram,
 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, divkārtējam XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam
Andrim Šicam,
 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, divkārtējam XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam
Jurim Šicam;

2. Piešķirt Atzinības krusta IV šķiru:

Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidentam, Latvijas Olimpiešu kluba prezidentam
Raimondam Bergmanim,
 
AS "Valmieras stikla šķiedra" stikla šķiedras ražotnes vadītājam
Tālim Dancim,
 
Eiropas Parlamenta deputātam, lauksaimniekam
Albertam Desam (Albert Deß),
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras profesorei, vadošajai pētniecei, valsts emeritētajai zinātniecei, Dr.habil.sc.ing.
Lijai Dukaļskai,
 
ilggadējai Bauskas 2.vidusskolas direktorei, vēstures, sociālo zinību un angļu valodas skolotājai 
Verai Grigorjevai,
 
Rīgas Vakara ģimnāzijas direktoram un ģeogrāfijas skolotājam
Jānim Japiņam,
 
Rīgas Purvciema vidusskolas direktoram
Jurijam Kļukinam,
 
zvērinātai notārei
Skaidrītei Krūmiņai,
 
ilggadējam Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeitam, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docētājam
Edvīnam Lešenkovam, 
 
tautsaimniekam, AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājam
Valērijam Maliginam,
 
Latvijas bobsleja izlases trenerim
Jānim Ozolam,
 
tautas daiļamata meistarei, Latvijas Amatniecības kameras Goda meistarei tekstilrokdarbu amatos, Rīgas Tautas lietišķās mākslas studijas "Bārbele" vadītājai, Dr.sc.ing.
Dagmārai Prībergai,
 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistam, kamaniņu braucējam, XXII Ziemas olimpisko spēļu Sočos bronzas medaļas ieguvējam kamaniņu sporta stafetē
Mārtiņam Rubenim,
 
lauksaimniekam, ilggadējam SIA „Elpa” valdes priekšsēdētājam
Gundaram Sisenim,
 
ilggadējam pašvaldības darbiniekam, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājam
Laimim Šāvējam,
 
valodniekam, Vašingtonas Universitātes Skandināvu studiju departamenta Baltijas studiju programmas nodaļas direktoram, asociētajam profesoram
Guntim Ivaram Šmidhenam,
 
Latvijas Republikas Goda konsulam Mēklenburgā–Priekšpomerānijā un Šlēsvigā–Holšteinā, Dr.rer.pol.
Fricam Šulcem (Fritz Schulze),
 
tulcei, Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta latviešu valodas tulku nodaļas vadītājai, Dr.philol.
Ievai Zaubergai;

3. Piešķirt Atzinības krusta V šķiru:

ilggadējam volejbola trenerim un tiesnesim
Gunāram Blūmam,
 
teātra zinātniecei, rakstniecei, literatūras un teātra kritiķei
Silvijai Freinbergai,
 
ilggadējai Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbiniecei
Intai Ķirsei,
 
izglītības, kultūras un pašvaldības darbiniecei, Amatas pamatskolas latviešu valodas skolotājai, Melānijas Vanagas muzeja veidotājai un vadītājai
Ingrīdai Lācei,
 
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas nacionālās izlases trenerim, mehāniķim
Jānim Liepam,
 
māksliniekam, preses izdevuma „Dienas Bizness” karikatūristam, rakstniekam un publicistam
Agrim Liepiņam,
 
ilggadējam vīnogu audzēšanas speciālistam un selekcionāram Viesītes novadā
Ēvaldam Pūpolam,
 
ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam, Latviešu virsnieku apvienības biedram
Heinriham Roginskim;

4. Apbalvot ar Atzinības krusta 1.pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāju
Aiju Janmeiju,
 
ilggadējo biškopi Ogres novadā
Korneliju Lukševicu;

5. Apbalvot ar Atzinības krusta 2.pakāpes (sudraba) goda zīmi:

Dundagas novada sabiedrisko un kultūras darbinieci
Ainu Šleineri.
 
 
Valsts prezidents Andris Bērziņš