Bilde par Jāni Plepi

Jānis Pleps

Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos
janis.pleps [at] president.lv

Jānis Pleps kopš 2015. gada bijis Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa konstitucionālo tiesību padomnieks. Līdztekus Valsts prezidenta padomnieka darbam Jānis Pleps ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs un docents.

Papildus darbam Valsts prezidenta institūcijā Jānis Pleps ir strādājis Saeimas Juridiskajā birojā kā juridiskais padomnieks, vēlāk bijis vecākais juridiskais padomnieks. Bijis Satversmes tiesas tiesneša palīgs no 2005. līdz 2008. gadam. Akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredzi papildina Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskās fakultātes Publisko tiesību katedras lektora un Biznesa tehnoloģiju institūta vadošā pētnieka amati. Jānis Pleps ar pārtraukumiem bijis nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” tieslietu redaktors. Bijis Valsts prezidenta Andra Bērziņa Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei loceklis. Jānis Pleps kopš 2015. gada ir Latvijas Nacionālās enciklopēdijas nozaru redakcijas kolēģijas loceklis.

Jānis Pleps ieguvis Latvijas Universitātes tiesību doktora zinātnisko grādu tiesību teorijā un vēsturē, ir vairāk nekā 120 zinātnisku publikāciju autors vai līdzautors konstitucionālajās tiesībās, tiesību teorijā un vēsturē un administratīvajās tiesībās. Uzstājies ar referātiem vairāk nekā 50 zinātniskajās konferencēs.

Izglītība

  • 2011 – Tiesību doktora zinātniskais grāds tiesību teorijā un vēsturē, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
  • 2006 – Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar izcilību, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
  • 2005 – Jurists, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
  • 2000 – Vidējā vispārējā izglītība, Ilūkstes 1. vidusskola 

Valodu zināšanas

  • Latviešu valoda – dzimtā valoda
  • Angļu – brīvi
  • Krievu – brīvi
  • Lietuviešu – pamatzināšanas

Profesionālā darbība

Gads Darbība
No 2015. gada augusta līdz 2019. gada jūlijam  Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks
No 2013. gada decembra līdz 2015. gada janvārim Latvijas Republikas Saeima, Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks
No 2013. gada jūnija Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs
No 2013. gada marta Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras docents
No 2011. gada jūnija līdz 2017. gada jūnijam Biznesa augstskolas “Turība” Biznesa tehnoloģiju institūts, vadošais pētnieks 
No 2011. gada aprīļa līdz 2013. gada februārim Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras lektors
No 2008. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim Latvijas Republikas Saeima, Juridiskā biroja juridiskais padomnieks 
No 2007. gada septembra līdz 2011. gada aprīlim Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskā fakultāte, Publisko tiesību katedras lektors
No 2005. gada augusta līdz 2008. gada janvārim Latvijas Republikas Satversmes tiesa, tiesneša palīgs
No 2005. gada aprīļa līdz 2012. gada augustam VSIA “Latvijas Vēstnesis”, nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” tieslietu redaktors (no 2007. gada decembra līdz 2009. gada martam arī galvenā redaktora pienākumu izpildītājs)
No 2004. gada jūlija līdz 2005. gada jūlijam Administratīvā apgabaltiesa, tiesneša palīgs 

Jāņa Plepa publikācijas medijos

Datums Saite
23.05.2020. Jānis Pleps: Pants ar sliktu slavu
21.05.2020. Jānis Pleps: Kam būt kultūrvēsturisko novadu likumā
06.05.2020. Eksperti: Satversmes 81. pants ir vajadzīgs, bet prioritāte – Saeimas darbs e-vidē