Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Finašu resursi un iestādes darbības rezultāti

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2010.gadā: 

Programmas, apakšprogrammas kods Nosaukums 2010.gada plāns 2010.gada izpilde  +/- %
 P0  Resursi izdevumu segšanai  2 319 232  2 319 232    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 319 232  2 319 232    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 319 232  2 319 232    100%
 B000  Izdevumi – kopā  2 319 232  2 190 293  128 939   94%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 304 112  2 175 190     94%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 267 612  2 138 930  128 682   94%
 1000  Atlīdzība  924 316  914 839   9 477   99%
 1100  Atalgojums  741 536  741 510  26  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 343 296  1 224 091  119 205  91%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 500  36 260  240  99%
 6000  Sociālie pabalsti  36 500  36 260  240  99%
 B200  Kapitālie izdevumi  15 120  15 103  17  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  15 120  15 103  17  100%
  03.00.00  Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  9 795  9 795    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 795  9 795    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 795  9 795    100%
 B000  Izdevumi – kopā  9 795  7 791  2 004  80%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  9 795  7 791  2 004  80%
 B110  Kārtējie izdevumi  9 795  7 791  2 004  80%
 1000  Atlīdzība  4 455  4 454  1  100%
 1100  Atalgojums  3  485  3  485    100%
 2000  Preces un pakalpojumi  5 340  3 337  2 003  62%
  04.00.00  Valsts prezidenta darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  2 234 575  2 234 575    100%
  A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 234 575  2 234 575    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 234 575  2 234 575    100%
 B000  Izdevumi – kopā  2 234 575  2 110 392  124 183  94%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 219 455  2 095 289  124 166  94%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 183 455  2 059 529  123 926  94%
 1000  Atlīdzība  873 079  866 078  7 001  99%
 1100  Atalgojums  698 351  698 343  9  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 310 376  1 193 451  116 925  91%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 000  35 760  240  99%
 6000  Sociālie pabalsti  36 000  35 760  240  99%
 B200  Kapitālie izdevumi  15 120  15 103  17  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  15 120  15 103  17  100%
  05.00.00  Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  9 133  9 133    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 133  9 133    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 133  9 133    100%
 B000  Izdevumi – kopā  9 133  9 052  81  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  9 133  9 052  81  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  9 133  9 052  81  99%
 1000  Atlīdzība  8 773  8 773    100%
 1100  Atalgojums  7 070  7 070    100%
 2000  Preces un pakalpojumi  360  279  81  78%
 06.00.00  Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  29 839  29 839    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  29 839  29 839    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  29 839  29 839    100%
 B000  Izdevumi – kopā  29 839  27 342    92%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  29 839  27 342    92%
 B110  Kārtējie izdevumi  29 839  27 342    92%
 1000  Atlīdzība  28 479  26 030  2 449  91%
 1100  Atalgojums  24 950  24 933  17  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 360  1 312  48  96%
  07.00.00  Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  10 390  10 390    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  10 390  10 390    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  10 390  10 390    100%
 B000  Izdevumi – kopā  10 390  10 279  111  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  10 390  10 279  111  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  10 390  10 279  111  99%
 1000  Atlīdzība  9 530  9 504  26  100%
 1100  Atalgojums  7 680  7 679  1  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  860  775  85  90%
 99.00.00.  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  25 500  25 500    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  25 500  25 500    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  25 500  25 500    100%
 B000  Izdevumi – kopā  25 500  25 437  63  100%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  25 500  25 437  63  100%
 B110  Kārtējie izdevumi  25 000  24 937  63  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  25 000  24 937  63  100%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  500  500    100%
 6000  Sociālie pabalsti  500  500    100%