Andris Bērziņš

Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents (20112015), par galveno savas darbības vadmotīvu izvirzīja Valsts prezidenta zvērestā doto solījumu sekmēt Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Pildot solījumu, Andris Bērziņš kopā ar valdības pārstāvjiem, uzņēmējiem un izglītības iestāžu vadītājiem devās ārvalstu vizītēs ar mērķi paplašināt Latvijas eksporta tirgus un meklēt jaunas sadarbības iespējas Latvijas uzņēmējiem. Vienlaikus Valsts prezidents stingri iestājās par Latvijas ārējās un iekšējās drošības nostiprināšanu, palielinot valsts aizsardzības spējas un veidojot dialogu starp dažādām sociālajām un etniskajām grupām Latvijā. Savā darbības laikā Andris Bērziņš arī vairākkārt vērsās Saeimā, lai piedāvātu izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos. Nozīmīgākās likumdošanas iniciatīvas parlamentā tika iesniegtas izpildvaras un politisko partiju stiprināšanai.

Daina Bāra

Valsts prezidenta Andra Bērziņa sekretāre
daina.bara [at] president.lv