Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija

2013. gada 22. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš izteica priekšlikumu Valsts prezidentam Andrim Bērziņam kļūt par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) aizbildni no Latvijas. 

Jānis Stradiņš sarunā Valsts prezidentam izklāstīja EZMA darbības principus un mērķus, kā arī līdz šim Latvijā paveikto zinātnes attīstībai. Tāpat viņš izstāstīja par EZMA aizbildņu uzaicināšanas principiem un nodeva Valsts prezidentam EZMA prezidenta Fēliksa Ungera uzaicinājumu kļūt par akadēmijas aizbildni no Latvijas. Andris Bērziņš pieņēma uzaicinājumu, izsakot pateicību par sev izrādīto godu, kā arī pauda apņēmību praktiskos jautājumos palīdzēt Latvijas zinātniekiem nozīmīgos jautājumos.

Saistītās ziņas:

Foto: Dalība „Letonika V” kongresa noslēguma plenārsēdē, Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas patrona statusa piešķiršanas ceremonijā
Foto: Tikšanās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēdētāju Jāni Stradiņu

Latvijas Universitātes Goda biedrs

Balsojums noticis pēc Latvijas Universitātes (LU) rektora Mārča Auziņa ziņojuma noklausīšanās. Piešķirot Goda biedra nosaukumu, Latvijas Universitāte “pauž cieņu un atzinību par nozīmīgu veikumu Latvijas valsts labā, kā arī par atbalstu Latvijas augstākajai izglītībai un zinātnei”. Goda biedra diplomu prezidents saņems 29. septembrī svinīgā ceremonijā LU jubilejas pasākumu laikā.

Rīgas Tehniskās universitātes Goda biedrs

2012. gada 25. jūnija Senāta sēdē nolēma, pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, piešķirt Rīgas Tehniskās universitātes Goda biedra nosaukumu Andrim Bērziņam. 

“Ineses Galantes fonda” Goda padomes biedrs

2013. gada 30. jūlijā Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar operdziedātāju Inesi Galanti. Valsts prezidents piekrita uzaicinājumam kļūt par “Ineses Galantes fonda” Goda padomes biedru un savu iespēju robežās atbalstīt fondu tā mērķu sasniegšanā.

Saistītās ziņas:

Valsts prezidents apstiprina dalību „Ineses Galantes fonda” Goda padomē