Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonu un darbinieku atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu un darbinieku mēnešalga ir noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta ceturtajai daļai, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas vai darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu vai darbinieku līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas (ja tādi ir).

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons euro no – līdz pirms nodokļu nomaksas

Vidējā mēnešalga

Administratīvā funkcija:

Kancelejas vadītājs, vadītāja vietnieks, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītājs - Valsts prezidenta padomnieks

3

4069-4382

4174

Valsts prezidenta padomnieki

8

1834-3668[1]

3439

Valsts prezidenta protokols

4

1878-2684 

2214

Apžēlošanas dienests

1878-2684

2281

Ordeņu kapituls

2361

2361

Valsts prezidenta izveidoto pastāvīgo vai pagaidu konsultatīvo vai pētniecisko komisiju darbības nodrošinājums un Valsts prezidenta padomnieku atbalsta nodrošinājums

8

1417-2245[2]

2017

Grāmatvedības un finanšu funkcija

2

1475-2684

2080

Informācijas tehnoloģiju funkcija

3

2146-2684

2326

Juridiskā funkcija

4

2280-2415

2382

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

9

939-2684[3]

1829

Personālvadības funkcija

1

2684

2684

Lietvedības funkcija

2

1475-2146

1811

Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskā nodrošinājuma funkcija

8

1341-2684

1731

Sekretariāta funkcija

6

1241-1878[4]

1466


[1] viens Valsts prezidenta padomnieks strādā nepilnu darba laiku

[2] viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku 

[3] trīs darbinieki strādā nepilnu darba laiku

[4] viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku 

Informācija aktualizēta: 19.12.2022.