Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonu un darbinieku atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu un darbinieku mēnešalga ir noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta ceturtajai daļai, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas vai darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu vai darbinieku līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas (ja tādi ir).

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Mēnešalgas diapazons EUR Vidējā mēnešalga EUR

Administratīvā funkcija: kancelejas vadītājs, vadītāja vietnieks

 

3 3968–3978 3971
Valsts prezidenta padomnieki 7 428–3668 1 2723
Valsts prezidenta protokols 4 1824–2415 2060
Apžēlošanas dienests 2 1600–2281 1941
Ordeņu kapituls 1 2281 2281

Valsts prezidenta izveidoto pastāvīgo vai pagaidu konsultatīvo vai pētniecisko komisiju darbības nodrošinājums un Valsts prezidenta padomnieku atbalsta nodrošinājums

7

 

1369–1995 2

1731

Grāmatvedības un finanšu funkcija 2 1931–2415 2173
Informācijas tehnoloģiju funkcija 2 1931–2600 2266
Juridiskā funkcija 3 2280 2280
Komunikācija un sabiedriskās attiecības 7 850–2415 3 1592
Personālvadības funkcija 1 2052 2052
Lietvedības funkcija 2 1398–1824 1611
Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskais nodrošinājums 9 1204–2415 1572
Sekretariāta funkcija 5 1197–1650 4 1356

Informācija aktualizēta: 01.05.2020.

1 trīs Valsts prezidenta padomnieki strādā nepilnu darba laiku

2 viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku

3 divi darbinieki strādā nepilnu darba laiku

4 divi darbinieki strādā nepilnu darba laiku