Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonu un darbinieku atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu un darbinieku mēnešalga ir noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta ceturtajai daļai, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas vai darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu vai darbinieku līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas (ja tādi ir).

Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons euro no – līdz pirms nodokļu nomaksas

Vidējā mēnešalga

Administratīvā funkcija:

Kancelejas vadītājs un Kancelejas vadītāja vietnieks

2

5452–5986

5719

Valsts prezidenta padomnieki

5

4585

4585

Valsts prezidenta protokols

4

2348–3355 

2767

Apžēlošanas dienests

2348–3355

2852

Ordeņu kapituls

3355

3355

Valsts prezidenta izveidoto pastāvīgo vai pagaidu konsultatīvo vai pētniecisko komisiju darbības nodrošinājums un Valsts prezidenta padomnieku atbalsta nodrošinājums

8

1500–30191

2308

Grāmatvedības un finanšu funkcija

2

1682–3120

2401

Informācijas tehnoloģiju funkcija

3

2683–3355

2907

Juridiskā funkcija

3

2850–3019

2963

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

7

2067–3355

2436

Personālvadības funkcija

1

3355

3355

Lietvedības funkcija

2

1682–2499

2091

Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskā nodrošinājuma funkcija

9

1406–3120

1970

Sekretariāta funkcija

7

1472–23482

1747


1 viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku;  

2 viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku; 

Informācija aktualizēta: 20.05.2024.