Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonu un darbinieku atlīdzību veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Valsts prezidenta kancelejas amatpersonu un darbinieku mēnešalga ir noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta ceturtajai daļai, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas vai darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, kā arī tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu vai darbinieku līdzīgas atbildības un sarežģītības amatiem noteiktās mēnešalgas (ja tādi ir).

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Amata pamatfunkcija

Amata vietu skaits*

Mēnešalgas diapazons euro no – līdz pirms nodokļu nomaksas

Vidējā mēnešalga

Administratīvā funkcija:

Kancelejas vadītājs, vadītāja vietnieks, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītājs - Valsts prezidenta padomnieks

3

51895986

5542

Valsts prezidenta padomnieki

8

22934585[1]

4299

Valsts prezidenta protokols

4

2348–3355 

2767

Apžēlošanas dienests

2348–3355

2852

Ordeņu kapituls

2499

2499

Valsts prezidenta izveidoto pastāvīgo vai pagaidu konsultatīvo vai pētniecisko komisiju darbības nodrošinājums un Valsts prezidenta padomnieku atbalsta nodrošinājums

8

1500–2499[2]

2224

Grāmatvedības un finanšu funkcija

2

16823120

2401

Informācijas tehnoloģiju funkcija

3

26833355

2907

Juridiskā funkcija

4

22653019[3]

2788

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

9

12503355[4]

2222

Personālvadības funkcija

1

3355

3355

Lietvedības funkcija

2

16822499

2091

Saimnieciskā funkcija un pamatdarbības tehniskā nodrošinājuma funkcija

8

14063120

1923

Sekretariāta funkcija

6

14722348[5]

1758

*skaitot arī vakantos amatus


[1] viens Valsts prezidenta padomnieks strādā nepilnu darba laiku

[2] viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku 

[3] viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku

[4] divi darbinieki strādā nepilnu darba laiku

[5] viens darbinieks strādā nepilnu darba laiku 

Informācija aktualizēta: 28.04.2023.