1938. gadā Latvijas Republikā papildus jau esošajiem diviem augstākajiem valsts apbalvojumiem – Lāčplēša Kara ordenim un Triju Zvaigžņu ordenim – tika nodibināti vēl divi ordeņi.

Viestura ordenis

Tādējādi saskaņā ar Ministru kabineta 1938. gada 12. jūlijā pieņemto un Valsts prezidenta izsludināto likumu par ordeņiem un goda zīmēm kopš 1938. gada 11. augusta Latvijā pastāvēja arī Viestura ordenis un Atzinības krusts.

Viestura ordenis (Vesthardus Rex) ir dibināts 1938. gadā senās patstāvīgās Latvijas varenības piemiņai. Ordeņa devīze ir Confortamini et pugnate (Esiet stipri un cīnaties!). Ordeņa meta autors ir mākslinieks Herberts Mangolts.

Viestura ordenim bija piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes, un tas bija tikai militārs apbalvojums. To piešķīra par nopelniem valsts bruņoto spēku audzināšanā un sabiedriskās kārtības uzturēšanā, valsts robežu sargāšanā un valstiskuma apziņas ieaudzināšanā pilsoņos.

Viesturs (13. gadsimta rakstītajos avotos arī Viestards, Viesthardus, Vesthardus, Vestardus, Vesters) bija seno Zemgaļu karavadonis un valdnieks ar sēdekli Tērvetes pilī, kura dzimšanas un miršanas gadi nav zināmi un kura pārziņā 13. gadsimta sākumā bija Zemgales rietumu daļa.

Pēc valodnieka Ernesta Bleses domām, Viestards ir baltu cilmes personvārds, kas liecina par cilvēku, kurš visiem kaut ko saka (no lietuviešu taryti – sacīt) un par visiem rūpējas. Sākoties vācu invāzijai Latvijas teritorijā, Viesturs vispirms sadarbojās ar vāciešiem, bet kopš 1219. gada aktīvi cīnījās pret krustnešiem.

Viestura ordenis

1219. gadā Viesturs apsolījis pāvesta legātam atļaut Zemgalē sludināt kristīgo ticību, taču jau 1228. gadā viņa vadītais karaspēks uzbruka vācu cietokšņiem – Daugavgrīvas klosterim un Aizkraukles pilij – un tos izpostīja.

Viestura ordenim bija tikai pusotru gadu ilgs mūžs.

Pirmais apbalvojums ar Viestura ordeni datējams ar 1938. gada 17. novembri, bet pēdējo šo ordeni piešķīra 1940. gada 13. jūnijā. Ordenis pastāvēja tikai 20 mēnešus. Kopā apbalvoja 3221 personu, lielākoties tie bija karavīri.

Ar Viestura ordeņa I šķiru apbalvoti seši Latvijas armijas ģenerāļi, ar II šķiru – apbalvotas 28 militārpersonas, ar III šķiru – 126 personas, ar IV šķiru – 390, ar V šķiru – 701 persona.

Ar Viestura ordeņa goda zīmēm apbalvoti:

  • ar 1. pakāpes goda zīmi – 578 personas;
  • ar 2. pakāpes goda zīmi – 1022;
  • ar 3. pakāpes goda zīmi – 370 personu.