Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 17. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatori
Ināru Gardu

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru
Dr. iur. 
Aldi Lieljuksi

Medicīnas centra “ARS” galveno māsu
Ivetu Māliņu

Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāti, ilggadējo bijušo Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos
Lailu Medinu

veterinārārsti
Dr. med. vet. 
Gundegu Mičuli

Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētnieci, kviešu selekcionāri
Viju Strazdiņu

Jēkabpils reģionālās slimnīcas Infekciju slimību nodaļas vadītāju, infektoloģi
Ilgu Upenieci

ilggadējo bijušo Latviešu valodas aģentūras direktoru, Latvijas Universitātes emeritēto profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli
Dr. habil. philol. 
Jāni Valdmani

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” direktori
Dagniju Vanagu

Polijas Karaliskā Lazenku muzeja direktoru, profesoru
Dr. habil. hist. 
Zbigņevu Vaveru (Zbigniew Wawer)

Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja vecāko juridisko padomnieci
Lilitu Vilsoni

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokuroru
Aivi Zalužinski

2. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes emeritēto profesori
Dr. pharmIlzi Bāreni

lauksaimnieku, piena lopkopības uzņēmuma SIA “Madliena 2” valdes priekšsēdētāju
Vilni Feodorovu

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāju
Annu Jegorovu

kosmētiķi
Baibu Jevdokimovu

latviešu sabiedrisko darbinieci Zviedrijas Karalistē
Ilzi Līviju Alīsi Šakari

Šovas Sieviešu universitātes Starptautiskās kultūras institūta direktori Japānā
profesori Sonoko Šimu (Ms Sonoko Shima)

3. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

ilggadējo bijušo 11. Valkas mazpulka vadītāju, laikraksta “Mazpulks” redaktori
Silviju Doršu

Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāju, biedrības “Par latviešu valodu valdes priekšsēdētāju
Rutu Pazderi

Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudzes prāvestu, Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikāru
Staņislavu Prikuli

vēsturiskās atmiņas un kultūras mantojuma saglabātāju un kopēju
Hēliju Staņislavsku

sabiedrisko darbinieci, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs vadītāju, nodibinājuma “Alūksnes un Apes novadu fonds valdes priekšsēdētāju
Dzintru Zvejnieci