Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 22. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta lielvirsnieci:

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju
Ingu Bērziņu

2. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Latvijas Kultūras akadēmijas emeritēto profesoru, diriģentu
Dr. phil. 
Ivaru Bērziņu

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas emeritēto profesori
Dr. paed. Dainu Dzinteri

Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesoru, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieku
Dr. art.
Jāni Kalnaču

Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi, bijušo Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju
Edīti Knēgeri

Arhitekti, Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” direktori
Ingunu Kokinu

Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, bijušo Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju
Ingunu Preisu

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītāju, neatliekamās medicīnas ārstu
Alekseju Višņakovu

3. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

VSIA “Latvijas Radio” Skaņu ierakstu daļas skaņu inženieri
Augustīnu Delli

Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktori
Aiju Janbicku-Vību

Kurzemes rajona tiesas tiesnesi
Ilgvaru Jaunģelži

Ogres teātra māksliniecisko vadītāju un režisoru
Jāni Kaijaku

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes locekli, satiksmes drošības ekspertu
Jāni Kancēviču

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesoru
Uldi Švinku

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci, tiesnesi
Ināru Zariņu

4. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

Ilggadējo Balvu novada sporta skolu skolotāju un sporta treneri
Ulriku Pozņaku