Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ordeņu kapituls 2024. gada 10. aprīlī atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un:

1. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

uzņēmēju, SIA “Kokpārstrāde 98” valdes priekšsēdētāju Gunāru Dzeni,

bijušo NATO ģenerālsekretāra palīgu aizsardzības politikas un plānošanas jautājumos Patriku Tērneru (Patrick Turner);

2. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

bungu un dūdu mūzikas grupas “Auļi” vadītāju, mūziķi Kasparu Bārbalu,

izdevniecības “Neputns” direktori Elgitu Bērtiņu,

uzņēmēju Gunti Bredovski,

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktori un mūzikas pedagoģi Intu Brenci,

SIA “Gaujas Koks” izpilddirektori Jevgeniju Jakovsku,

fonda “Uzņēmēji mieram” direktori Lauru Skrodeli,

zvērinātu notāru Induli Šermukšni,

arhitekti un literāti Guntu Šnipki;

3. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

bijušo ilggadējo Patentu valdes darbinieku Jāni Ancīti,

Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktores vietnieci izglītības jomā Ināru Boku,

Mākslu izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” mūzikas pedagoģi, diriģenti, vokālo ansambļu vadītāju, Ventspils Kultūras centra sieviešu kora “Venda” māksliniecisko vadītāju Anitru Niedri;

4. Apbalvot ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā, vēstures un sociālo zinību skolotāju Līgu Bukovsku.