Maira Sudrabiņa
Ordeņu kapitula sekretāre


Tālrunis: + 371 67092125
E-pasts: maira.sudrabina@president.lv

Elektroniski parakstītus iesniegumus ar ierosinājumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu vai citas personas atsauksmes par apbalvošanai ieteikto personu sūtīt e-pastā info@president.lv