Lielā Talka

Lielā talka

2011.gada 7.novembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Lielās Talkas organizatoriem. Turpinot iepriekšējā Valsts prezidenta aizsākto tradīciju, Valsts prezidents Andris Bērziņš piekrita kļūt par Lielās Talkas patronu. Valsts prezidents atzīmēja, ka turpmāk Lielās Talkas mērķiem un uzdevumiem būtu vairāk jākoncentrējas uz sakoptas dzīves vides un telpas veidošanu, vienlaikus veicinot sabiedrības līdzatbildību par tīru vidi savā apkārtnē visa gada garumā, ne tikai ar kampaņveidīgu pasākumu palīdzību.

Lasīt vairāk

Izglītības projekts "Iespējamā misija"

Iespējamā misija

2012.gada 27.februārī pēc tikšanās ar projekta „Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāju Ingrīdu Blūmu un „Iespējamās misijas” direktori Kristīni Mūrmani Valsts prezidents Andris Bērziņš piekrita uzņemties šī projekta patronāžu un iesaistīties projekta nozīmīgākajos pasākumos.. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzsvēra: „Izglītība ir visa pamats. Bez izglītības mums nebūs nākotnes. Tādēļ jādara viss, lai mūsu jaunākā paaudze varētu iegūt vislabāko izglītību un strādāt Latvijas valsts labā.” „Iespējamā misija” veidota, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.

Lasīt vairāk

XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki

Pēc tikšanās 2011.gada 18.jūlijā ar kultūras ministri Sarmīti Ēlerti, Valsts prezidents atsaucās ministres aicinājumam un kļuva par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku patronu. XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki notiks 2013.gada vasarā.

Lasīt vairāk

Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014

Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Tas ir statuss, kas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotprojektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma plūsmas pieaugumu u.c. 2014.gadā Eiropas galvaspilsētas gods ir piešķirts divām pilsētām – mūsu galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā. Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss Rīgai sniedz ne tikai iespēju parādīt Latvijas kultūras īpašo vietu Eiropā, veicinot tūrisma attīstību un palielinot pilsētas ietekmi starptautiski, bet arī piedāvā Latvijas iedzīvotājiem izbaudīt, priecāties un lepoties par mūsu kultūras mantojuma bagātību. Atbalstot šo lielo notikumu, Valsts prezidents ir piekritis kļūt par Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014 patronu.

Lasīt vairāk

Eksporta un inovāciju balva

Eksporta un inovāciju balva

Pirmo divu vietu ieguvējiem katrā kategorijā ir iespēja bez maksas piedalīties komersantu delegācijas sastāvā augstāko amatpersonu ārvalstu vizītēs, LIAA organizētajās tirdzniecības misijās vai individuālos darījuma braucienos. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā kategorijā un eksporta čempions varēs izmantot speciāli šim konkursam izveidoto zīmi (kvalitātes standarta zīmi) uz produktiem un informatīvajiem materiāliem. Par konkursa patronu no 2011.gada  ir kļuvis Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Lasīt vairāk

Nacionālais Rakstniecības fonds

Nacionālais Rakstniecības fonds

2012.gada 9.septembrī pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas notika Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda (NRAF) dibināšana, pulcinot kopā fonda idejas autorus un iniciatorus, dažādus literātus, atbalstītājus un mecenātus. Piekrītot būt par šī fonda patronu, Valsts prezidents ir uzsvēris, ka pats ir liels lasītājs un viņa cieša pārliecība ir, ka nacionālā literatūra ir ļoti svarīgs nacionālās identitātes uzturēšanas līdzeklis.

Lasīt vairāk

Meža dienas

Meža dienas

Turpinot iesākto tradīciju, Valsts prezidents Andris Bērziņš, ir uzņēmies Meža dienu patrona pienākumus un izteicis atbalstu Meža dienu kustībai Latvijā. 
2012. gada 30. janvārī Valsts prezidents Andris Bērziņš Rīgas pilī tikās ar meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” 2011.gada laureātiem, zemkopības ministri Laimdotu Straujumu un meža nozares pārstāvjiem. Tikšanās laikā Valsts prezidents un zemkopības ministre sveica Meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” laureātus par aizvadītā gada nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu mežsaimniecībā.

Lasīt vairāk

Konkurss "Vēsture ap mums"

Konkurss "Vēsture ap mums"

2011.gada 5.decembrī, tiekoties ar Vēstures skolotāju biedrību, Valsts prezidents piekrita kļūt par konkursa “Vēsture ap mums” patronu. Tikšanās laikā Valsts prezidents ar biedrības pārstāvjiem apsprieda aktualitātes par vēstures mācīšanu skolās, kā arī biedrības sabiedriskās aktivitātes. Tā kā šī gada konkursa tēma ir „Prom no mājām”, tad Valsts prezidents uzsvēra:  „Jautājumi, kas skar cilvēku izbraukšanu no valsts, šobrīd ir vieni no aktuālākajiem. Tādēļ šāda temata pētīšana arī no vēsturiskā aspekta ir divtik nozīmīga, lai saprastu, kāda ir bijusi Latvijas iedzīvotāju izceļošanas un atpakaļ atgriešanās motivācija iepriekšējā gadsimtā. Esmu gatavs atbalstīt šī jautājuma risināšanu, jo tas ir šā brīža jautājums un ietekmēs to, kāda nākotne mūs sagaida.” 

Lasīt vairāk

Rīgas Brāļu kapi

Rīgas Brāļu kapi

No 2011. gada 10.novembrī, Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās Rīgas Brāļu kapu III depozitārija svinīgajā atklāšanā. Depozitārijs veltīts visiem, kas veidojuši Brāļu kapus no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām atbalstījuši Brāļu kapu ansambļa būvniecību, iekārtošanu, kā arī atjaunošanas, restaurācijas un labiekārtošanas darbus. Uzrunājot pasākuma viesus, Andris Bērziņš izteica pateicību visiem atbalstītājiem par nesavtīgo devumu un uzsvēra, ka Rīgas Brāļu kapi ir neapšaubāms Latvijas mūžības simbols. 

Lasīt vairāk

Žurnāla “Ievas Māja” konkurss “Skaistākā lauku saimniecība”

Žurnāla “Ievas Māja” konkurss “Skaistākā lauku saimniecība”

Kļūstot par žurnāla „Ievas Māja” konkursa „Skaistākā lauku saimniecība” patronu, Valsts prezidents Andris Bērziņš ir uzsvēris: „Kaut arī dzīvojam urbanizācijas laikmetā, ir visai grūti atrast latvieti, kura dzimtas saknes nebūtu Latvijas laukos. Arī mūsu valsts nākotne nav iedomājama bez mazpilsētām un lauku sētām, bez sakoptām un labiekārtotām saimniecībām, par kurām prieks pašiem un arī Latvijas viesiem. Tikai tā mēs spēsim saglabāt savu identitāti un veidot tādu Latvijas lauku vidi, kur cilvēks vēlas strādāt, skolot bērnus, baudīt kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi”.

Lasīt vairāk

Latvijas Okupācijas muzeja 20.gadadienas svinības

Latvijas Okupācijas muzeja 20.gadadienas svinības

2013.gadā Latvijas Okupācijas muzejs svinēs savu 20 gadu pastāvēšanu. Par godu šim nozīmīgajam notikumam Pasaules brīvo latviešu apvienība kopā ar Latvijas Okupācijas muzeju aicinās latviešus visā pasaulē novērtēt muzeja padarīto darbu un visiem spēkiem un līdzekļiem atbalstīt vēl darāmo darbu. Valsts prezidents Andris Bērziņš ir piekritis uzņemties Latvijas Okupācijas muzeja gada goda patrona pienākumus.

Lasīt vairāk