Nacionālais Rakstniecības fonds

2012.gada 9.septembrī pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas notika Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda (NRAF) dibināšana, pulcinot kopā fonda idejas autorus un iniciatorus, dažādus literātus, atbalstītājus un mecenātus. Piekrītot būt par šī fonda patronu, Valsts prezidents ir uzsvēris, ka pats ir liels lasītājs un viņa cieša pārliecība ir, ka nacionālā literatūra ir ļoti svarīgs nacionālās identitātes uzturēšanas līdzeklis.

Oficiālie NRAF dibinātāji ir dzejnieki Liāna Langa, Knuts Skujenieks un Edvīns Raups, bet patrons – Valsts prezidents Andris Bērziņš. Fonda mērķis ir izveidot būtisku materiālā atbalsta formu latviešu literatūras tapšanai, kas līdz šim ilgstoši tikusi apdraudēta valsts ekonomiskās situācijas un nepārdomātās kultūrpolitikas dēļ. Līdzīgi atbalsta fondi darbojas daudzviet pasaulē, aicinot uzņēmējus ziedot naudu fondam, kas savukārt izsludina konkursus jaundarbu tapšanai dažādos žanros.

2012.gada 17.decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda gadumijas pasākumā, kura laikā notika mūsdienu latviešu rakstnieku lasījumi ar mērķi pievērst plašākas sabiedrības uzmanību tam, ka nepieciešams izveidot būtisku materiālā atbalsta formu latviešu literatūras tapšanai. Pasākumā kopā ar potenciālajiem mecenātiem piedalījās Rudīte Kalpiņa, Nora Ikstena, Edvīns Raups, Knuts Skujenieks, Liāna Langa un Inga Gaile.

2012. gada 17. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda gadumijas pasākumā, kura laikā notika mūsdienu latviešu rakstnieku lasījumi ar mērķi pievērst plašākas sabiedrības uzmanību tam, ka nepieciešams izveidot būtisku materiālā atbalsta formu latviešu literatūras tapšanai.

Savukārt 2014. gada 16. septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās dzejas dienu pasākumā „Mūsu mātes un tēvi. Mēs. Latvija” un Nacionālā Rakstniecības atbalsta fonda stipendiju pasniegšanas ceremonijā.

Saistītās ziņas:

Foto: Dalība dzejas dienu pasākumā „Mūsu mātes un tēvi. Mēs. Latvija” un Nacionālā Rakstniecības atbalsta fonda stipendiju pasniegšanas ceremonijā
Valsts prezidents aicina ikvienu atbalstīt mūsdienu latviešu rakstniecību
Foto: Rakstniecības atbalsta fonda pasākums
Valsts prezidenta uzruna Nacionālā rakstniecības atbalsta fonda dibināšanā
Foto: Dalība Nacionālā Rakstniecības fonda dibināšanas svinīgajā pasākumā
Video: Nacionālā rakstniecības atbalsta fonda dibināšana 13/09/2012