2009. gads Valsts prezidenta Valda Zatlera darbībā ir iezīmējies ar aktīvu līdzdalību valsts iekšpolitiskajos procesos. Pildot valsts vadītāja pienākumus, Satversmē Valsts prezidentam noteikto tiesību un pienākumu ietvaros Valdis Zatlers noteica savas darbības trīs galvenos mērķus 2009. gadā: pirmkārt, veicināt politisko un sociālo stabilitāti, kā arī sekmēt uzņēmējdarbību valstī; otrkārt, izmantot savas amata pilnvaras, lai sekmētu izsvērtu lēmumu pieņemšanas procesu; un, treškārt, veicināt pastāvīgu valsts varas dialogu ar sabiedrību. Šos mērķus Valsts prezidents gada laikā īstenoja, aktīvi darbojoties dažādās jomās, bet jo īpaši veicinot politisko dialogu jautājumos, kas saistīti ar ekonomikas atveseļošanu, izglītības sistēmas reformu un sociālā atbalsta nodrošināšanu.