Jauniešu Ministru kabinets

VIDEO

2009.gadā Valsts prezidents atbalstīja un iesaistījās Latvijā vēl nebijušā projektā - „Jauniešu Ministru kabinets”. Tas ilga desmit nedēļas, kuru laikā 15 jaunie līderi iesaistījās ministriju darbā, paužot jauniešu viedokli, kā arī veidojot alternatīvus risinājumus aktuālajiem Ministru kabineta darba kārtības jautājumiem. Valsts prezidents projekta laikā regulāri tikās ar Jauniešu Ministru kabineta pārstāvjiem, lai uzklausītu praktiskos ierosinājumus valsts pārvaldes darba uzlabošanā. Šādu projektu ieviešana ir būtiska, jo palīdzveicināt jauno līderu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē, lai ar aktīvu darbību veidotu sabiedrībai vēlamu Latvijas tēlu.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Patriotiskā audzināšana

Izvirzot jaunatnes patriotisko audzināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu par vienu no sava darba prioritātēm, Valsts prezidents arī šogad atbalstīja gan jaunsargus, gan Latvijas skautu un gaidu kustības biedrus. Abas jauniešu organizācijas cenšas attīstīt patriotismu pret savu ģimeni, ciemu, pilsētu un valsti. Skauti, gaidas un jaunsargi kopā ar Valsts prezidentu visu gadu aktīvi piedalījās dažādos vides projektos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Piemiņas vietu veidošana

Būdams aizbildnis Koknesē Daugavas vidū topošajam „Likteņdārzam” – kultūrvēsturiskai piemiņas vietai, lai iemūžinātu Latvijas tautas piemiņu, kas kļuvusi par 20.gadsimta totalitāro režīmu upuriem – Valsts prezidents 2009.gada martā kļuva par pirmo ziedotāju „Likteņdārza” izveidošanai, iegādājoties īpaši izgatavotu ziedojuma zīmi. 23.maijā Valsts prezidents ar ģimeni piedalījās „Likteņdārza” iekārtošanās darbos Meža dienu ietvaros, savukārt 23.augustā iesaistījās aktivitātēs Latvijas Televīzijas akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” ietvaros. Valsts prezidents ārvalstu vizīšu laikā, tiekoties ar latviešu diasporas pārstāvjiem, aktīvi aicinājis tautiešus atbalstīt „Likteņdāza” veidošanu, kā arī šīs unikālās piemiņas veidošanas darbos mudinājis iesaistīties jauniešu organizācijas - jaunsargus, skautus un gaidas.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Valsts prezidents uzņēmies aizbildnību pār Rīgas Brāļu kapu atjaunošanas projektu, tajā skaitā 5.septembrī Valsts prezidents kopā ar karavīriem, zemessargiem un viņu ģimenēm piedalījās Nacionālo Bruņoto spēku rīkotajā Rīgas Brāļu kapu sakopšanā par godu Armijas 90.gadadienai.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Dienu pirms valsts svētkiem, 17.novembrī, Valsts prezidents Valdis Zatlers kā pirmais ziedotājs piedalījās bijušā Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas zīmes Turkmenistānas pilsētā Turmenbašī ziedošanas kampaņas uzsākšanas akcijā., Turmenbašī ievērojamais valsts vadītājs pavadīja savas dzīves pēdējos gadus un ieslodzījumā mira. Akciju vada Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds. Lai piemiņas zīmi varētu uzstādīt, 23.septembrī Valsts prezidents ANO Ģenerālās asamblejas Ņujorkā ietvaros tikās ar Turkmenistānas prezidentu Gurbanguli Berdimuhamedova (Gurbanguly Berdymukhammedov). Valdis Zatlers nodeva Turkmenistānas kolēģim Kārļa Ulmaņa bistes metu. Par bistes uzstādīšanu abi prezidenti vienojās 2008.gadā, Valsts prezidenta Valda Zatlera valsts vizītes laikā Turkmenistānā. Gurbanguli Berdimuhamedovs atkārtoti pauda atbalstu pieminekļa atklāšanai, un abi valstu vadītāji vienojās par tālākiem soļiem šī projekta īstenošanā.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Sirdspuksti Baltijai

2009.gada 23.augustā pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas notika visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju akcija – skrējiens par godu Baltijas ceļa 20.gadadienai - „Sirdspuksti Baltijai”. Startu vienotības skrējienam deva Lietuvas un Igaunijas prezidenti, diennakts laikā skrējiens virzījās uz Rīgu, kur pēdējā kilometrā skrējienam pievienojās arī Latvijas Valsts prezidents. «Sirdspuksti Baltijai» ļāva atkal sajust Baltijas valstu vienotību, atsaukt atmiņā kopīgo cīņu par brīvību un pierādīja mūsu nacionālās apziņas dzīvotspēju. Prezidents ar šo aicinājumu vēlējās dot iespēju katram, kurš pirms 20 gadiem nepiedalījās Baltijas ceļā, ļaut piedzīvot savu Baltijas ceļu, jo tikai līdzpārdzīvojums ļauj patiesi izjust mūsu tautas un visu Baltijas tautu vienotību ceļā uz brīvību. Šogad UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskā ekspertu padome apstiprināja akcijas Baltijas ceļš dokumentālā mantojuma iekļaušanu UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Eiropas kultūras galvaspilsētu kandidāti

Šajā gadā Latvijas vārds starptautiski izskanējis arī 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā un Valsts prezidents jau pirms galīgā lēmuma pieņemšanas tikās ar visu trīs - Cēsu, Liepājas un Rīgas - kandidātpilsētu pārstāvjiem, lai paustu savu atbalstu centieniem virzīt šo projektu, domājot 2014.gada perspektīvā, neskatoties uz šī brīža finansiālajām grūtībām. Šī gada rudenī Valsts prezidents aktīvi atbalstīja Dziesmu svētku biedrības dibināšanu, piedalījās Dziesmu svētku biedrības dibināšanas kopsapulcē un kļuva par tās biedru, lai mudinātu Dziesmu svētkus uztvert ne tikai kā lielisku kopā sanākšanu reizi četros gados, bet gan kā mūsu nacionālās pašapziņas produktu.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Zaļa, tīra un dinamiska Latvija

Šogad ir bijuši vairāki „zaļās domāšanas” projekti, kas guvuši lielu atsaucību sabiedrībā un kuros Valsts prezidents pats aktīvi piedalījās un aicināja iesaistīties visus mūsu valsts iedzīvotājus. Populārākā un jau par vienojošu pozitīvu akciju visas Latvijas mērogā ir kļuvusi Lielā Talka, ar kuras palīdzību ir plānots izveidot Latviju par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē. Šogad prezidents pievienojās arī Pasaules Dabas fonda rīkotajai „Zemes stundai”, kuras laikā tika izslēgts apgaismojums Rīgas pils Triju Zvaigžņu un Svētā gara tornī, kā arī samazināts apgaismojums Jūrmalas rezidencē. Gaismas un elektroierīču ekonomiskai lietošanai prezidents seko līdzi ik dienu, jo tas ir veids, kā mazināt klimata pārmaiņas. Tradicionāli Meža dienu ietvaros kā arī citos pasākumos 2009.gada laikā prezidents ir stādījis kokus - egles, ozolus, lapegles un ceriņus – vismaz katram dzīves gadam pa vienam kokam šogad sanāks. Pēc Dānijas vēstniecības iniciatīvas Latvijā izmēģinājis riteņbraukšanas priekšrocības – Valsts prezidents pirmo reizi savā dzīvē izbrauca ar riteni cauri Vecrīgai. Prezidents ar ģimeni šogad arī vairākkārtīgi piedalījās Likteņdārza sakopšanā Kokneses salā, Daugavas vidū, ko plānots pilnībā pabeigt desmit gadu laikā, bet tajā visu šo gadu notika aktīvi ainavas izveidošanas un koku stādīšanas darbi.

Jauniešu Ministru kabinets
Jauniešu Ministru kabinets

Labdarības akcijas

Valsts prezidenta aktīvs atbalsts labdarības akcijām ir kļuvis par skaistu ikgadēju tradīciju. Šogad Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze piedalījās akcijā talantīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Nāc līdzās, drosmīgo Latvijas cilvēku, kuri izglābuši dzīvību kādam citam, kampaņā Gada varonis, labestības akcijās smagi slimiem bērniem, kuriem nepieciešams finansiāla palīdzība medicīnisko procedūru, operāciju vai terapijas veikšanai- Eņģeļi pār Latviju un Labestības diena un to noslēguma pasākumos.