Valsts apbalvojuma zīmes, diploma vai apliecības nozaudēšanas gadījumā apbalvotajai personai vai personai, kuras glabāšanā nodots valsts apbalvojums, ir pienākums par to paziņot Ordeņa kapitulam.

Ordeņa kapituls Ordeņa kapitula sēdē izskata apbalvotās personas vai personas, kuras glabāšanā bija nodots nozaudētais valsts apbalvojums, iesniegumu un lemj par nozaudētā valsts apbalvojuma atjaunošanu, personai sedzot no saviem līdzekļiem ar apbalvojuma atjaunošanu saistītos izdevumus saskaņā ar valsts apbalvojumu komplekta daļu cenrādi.

Pēc lēmuma pieņemšanas par nozaudēta valsts apbalvojuma atjaunošanu, Ordeņa kapitula sekretārs informē apbalvoto personu vai personu, kuras glabāšanā nodots valsts apbalvojums, par atjaunošanas termiņu līdz trim mēnešiem.

Pēc valsts apbalvojuma izgatavošanas un ar to saistīto izdevumu apmaksas, valsts apbalvojums tiek izsniegts apbalvotajai personai vai personai, kuras glabāšanā bija nodots nozaudētais valsts apbalvojums.

Ordeņa kapitula sekretārs atzīmē atbilstošajā valsts apbalvojumu reģistrā (martikulā) jaunā izsniegtā valsts apbalvojuma zīmes numuru.