Saziņai: 
Tālrunis: +371 67092157
E-pasts: prese@president.lv

Mediji Rīgas pilī

Lai atspoguļotu Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas norises plašsaziņas līdzekļos, mediju pārstāvjiem ir iespēja akreditēties darbam Rīgas pilī. Tiek piedāvātas divas akreditācijas iespējas – pastāvīgā un vienreizējā.

Pastāvīgā akreditācija tiek piešķirta tiem mediju pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas darba atspoguļošanu. Ja mediju pārstāvim ir piešķirta pastāvīga akreditācija, nav nepieciešams informēt Valsts prezidenta kanceleju par savu ierašanos uz kādu no publiskajiem pasākumiem (notikumi, kas iekļauti Valsts prezidenta publiskajā kalendārā tīmekļvietnē www.president.lv). Pieteikšanās pastāvīgai akreditācijai tiek organizēta reizi gadā – gada nogalē izsludinot akreditāciju nākamajam gadam.

Vienreizējās akreditācijas gadījumā mediju pārstāvim tiek sniegta iespēja ierasties Rīgas pilī uz konkrētu norisi – pasākums, intervija u. tml. Vienreizējas akreditācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar Valsts prezidenta kancelejas Mediju centru pa tālruni +371 67092157 vai sūtot pieprasījumu e-pastā prese@president.lv, kur norādīts vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētā medija nosaukums un apmeklējuma mērķis.

Mediju centrs ir Valsts prezidenta kancelejas struktūrvienība, kas nodrošina Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī sabiedrisko attiecību vadīšanu. Aicinām sazināties ar Mediju centru šādos gadījumos:

  • nepieciešams Valsts prezidenta vai Valsts prezidenta kancelejas pārstāvja komentārs/intervija plašsaziņas līdzeklim;
  • jautājumos par mediju pārstāvju darbu Rīgas pilī;
  • jautājumos par tīmekļvietnē www.president.lv publicētās informācijas izmantošanu;
  • jautājumos par fotogrāfiju vai videomateriālu izmantošanu, kas publicēti Valsts prezidenta Flickr un YouTube kontos;
  • citos jautājumos, kas saistīti ar Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas komunikāciju, publicitāti vai darba atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos.