Apbalvotā persona ir tiesīga iegādāties papildu miniatūrzīmi un/vai papildu ordeņa lentes dāmām, ar to izgatavošanu saistītos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem.

Apbalvotajai personai ir jāiesniedz Valsts prezidenta kancelejai iesniegums ar lūgumu izgatavot piešķirtā valsts apbalvojuma papildu daļu, iesniegumā izsakot piekrišanu, ka ar izgatavošanu saistītie izdevumu tiks segti no saviem līdzekļiem.

Izpildot Valsts apbalvojumu likumā noteikto, Ordeņa kapitula sekretārs ne vēlāk kā mēneša laikā rakstiski informē apbalvoto personu par papildu daļas iegādes kārtību un termiņu. Papildu daļu iegāde izsniedzama ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.