Valsts prezidenta 2010. gada galvenais uzdevums bija iekšpolitiskās stabilitātes veicināšana, lai nodrošinātu valsts ekonomikas un finanšu atveseļošanas programmas izpildi, īpaši ņemot vērā to, ka valdība no 2010. gada marta strādāja ar Saeimas mazākuma atbalstu un 2010. gads bija Saeimas vēlēšanu gads.