2010.gadā Valsts prezidents Valdis Zatlers ir veicinājis Latvijas uzņēmējdarbību , palīdzot mūsu uzņēmējiem apgūt jaunus tirgus, aicinot piedalīties ārvalstu vizītēs un starptautiskos biznesa forumos, kā arī veicinājis uzņēmēju un sociālo partneru dialogu ar valdību.

2010.gada nozīmīgākā problēma bija augstais bezdarba līmenis, tādēļ Valsts prezidents aktualizēja šo problēmu un aicināja valdību un sabiedrību iesaistīties tā mazināšanā. Nozīmīga bija Valsts prezidenta ierosinātā iniciatīva „Pieredze nākotnei” jauniešu nodarbinātības veicināšanai, ne mazāk būtisks bija ierosinājums bezdarbnieku konkurētspējas veicināšanai, piedāvājot tiem apgūt valsts valodas prasmes. 

Dialogs ar uzņēmējiem 

2010.gada laikā Valsts prezidents Valdis Zatlers ir turpinājis atbalstīt uzņēmēju un sociālo partneru dialogu ar valdību, lai aktivizētu un veicinātu pasākumus un lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai. Konstruktīvai dialoga veidošanai starp uzņēmējiem, valdību un Valsts prezidentu var izšķirt trīs aktivitātes:

Valsts prezidenta tikšanās ar uzņēmējiem

2010.gada laikā Valsts prezidents ar dažādu tautsaimniecības nozaru lielākajiem uzņēmējiem Rīgas pilī ir ticies reizi ceturksnī. Atkarībā no plānotajām diskusijas tēmām Valsts prezidents uz kopīgajām sarunām bija aicinājis arī Ministru prezidentu un Finanšu ministrijas pārstāvjus. Tikšanās reizēs ar uzņēmējiem ir diskutēts par nelegālo nodarbinātību, nodokļu politiku, valsts budžeta izstrādes gaitu, SVF un EK sarunu rezultātiem, makroekonomiskām tendencēm, ēnu ekonomikas apkarošanu un ārējiem ekonomiskie sakariem. Valsts prezidents pauda gandarījumu, ka tikšanās ar uzņēmējiem Rīgas pilī kļūst par tradīciju, un apliecina gatavību turpināt dialogu ar uzņēmējiem un būt atvērtam konkrētiem priekšlikumiem ekonomikas un investīciju vides uzlabošanai

Ekonomika 1
Ekonomika 2

Biznesa forumi

2010.gada laikā Valsts prezidents oficiālo, valsts un darba vizīšu ietvaros, stiprinot uzņēmējdarbības ārējos sakarus, kopā ar uzņēmējiem ir apmeklējis piecas valstis – Serbiju, Maķedoniju, Čehiju, Ķīnu un Krieviju. Ārvalsts vizīšu ietvaros tika rīkoti biznesa forumi, kuros kopumā piedalījās 160 Latvijas uzņēmēji.

Savukārt Valsts prezidents Latvijā ir uzņēmis Čehijas, Somijas, Slovēnijas, un Ukrainas Valsts prezidentu delegācijas. Latvijā organizētajos biznesa forumos piedalījās 257 Latvijas uzņēmēji un 87 ārvalstu uzņēmēji. Valsts prezidents ir gandarīts, ka biznesa forumu laikā uzņēmējiem ir izdevies dibināt biznesa kontaktus, kuri ir vainagojušies ar reāli noslēgtiem sadarbības līgumiem un liecina par uzņēmēju savstarpējo interesi sadarboties dažādās nozarēs starpvalstu līmenī.

Ekonomika 3
Ekonomika 4

Valsts prezidenta dalība uzņēmējdarbību veicinošos pasākumos

2010.gadā Valsts prezidents ir piedalījies vairākos uzņēmējdarbību sekmējošos pasākumos. 2010.gada 5.novembrī Valsts prezidents ar uzrunu sveica „Dienas biznesa” rīkotā pasākuma „TOP uzņēmums 2009” gada balvas laureātus. 2010.gada 16.novembrī Valsts prezidents svinīgā ceremonijā pasniedza Spīdolas balvu šī gada laureātei fonda „Ziedot.lv” vadītājai Rūtai Dimantai. Gadu noslēgumā, 2010.gada 9.decembrī, Valsts prezidents kā „Eksporta un inovācijas balvas” patrons piedalījās 2010.gada balvas pasniegšanas ceremonijā un pasniedza galveno balvu „Eksporta čempions”.

Ekonomika 5
Ekonomika 6

Jauniešu nodarbinātības veicināšanas iniciatīva „Pieredze nākotnei”

Pēc Valsts prezidenta ierosmes jauniešu nodarbinātības veicināšanai Latvijā 2010.gada 9.jūnijā tika izsludināta iniciatīva „Pieredze nākotnei”. Iniciatīvas mērķis – radīt jauniešiem iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, brīvprātīgi darbojoties uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās un nodibinājumos.

Iniciatīva „Pieredze nākotnei” dod iespēju jauniešiem no 18 līdz 25 gadu vecumam veikt ilgtermiņa ieguldījumu savā karjerā, apgūstot un nostiprinot prasmes un iemaņas, kas nākotnē palīdzēs atrast īsto vietu darba tirgū. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja pilnveidot sevi un kļūt konkurētspējīgākiem, kas ir īpaši būtiski, jo jauniešu-bezdarbnieku īpatsvars – pēc Eurostat datiem 2010.gada 3.ceturksnī bija 33.3%. Tik augsts rādītājs negatīvi ietekmē jauniešu spēju iekļauties vai atgriezties darba tirgū, kā arī jauniešu pašvērtējumu un talantu attīstību.

Ekonomika 7
Ekonomika 8

Par brīvprātīgo var kļūt ikviens jaunietis, kas ir pabeidzis pamatskolu un ir gatavs prasmju apgūšanai veltīt laiku. Gan jaunieši, kurus interesē brīvprātīgais darbs, gan uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, biedrības, nodibinājumi, kas ir gatavi atvērt savas durvis brīvprātīgajiem, ir aicināti apmeklēt interneta portālu www.prakse.lv. Pusgada laikā ar iniciatīvas „Pieredze nākotnei” palīdzību prakses un brīvprātīgā darbu ir atraduši vairāk nekā 2200 jaunieši. Jauniešu novērtējumā šī iniciatīva ir iespēja apzināt savas spējas, papildināt teorētiskās zināšanas un pakāpties soli tuvāk veiksmīgai profesionālai darbībai. Lielās atsaucības un intereses dēļ šī iniciatīva tiks turpināta arī nākamgad.

Bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana

Pēc Valsts prezidenta ierosinājuma 2010.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) popularizēja neformālās izglītības programmu „Valsts valodas apguve”, kuras pamatmērķis ir apgūt valsts valodas prasmes un kompetences, lai valodas lietotājs varētu iegūt sev vajadzīgo informāciju, prastu komunicēt ar citiem un attiecīgi spētu konkurēt darba tirgū. Atkarībā no bezdarbnieku valsts valodas prasmju līmeņa NVA piedāvā trīs apmācības programmas, kuras tiek organizētas visa gada garumā. Programma ir guvusi bezdarbnieku un darba meklētāju atsaucību, jo 2010.gadā valsts valodas apguves programmā tika iesaistīti 8339 bezdarbnieki un darba meklētāji, un, pamatojoties uz NVA datiem, 2011.gada 13.janvārī uz šīs programmas kursiem rindā gaida 9602 bezdarbnieki un darba meklētāji. Pēc kursu pabeigšanas vidēji darbā iekārtojušies 8,2% (dati par 2010.gada janvāri-oktobri) no kopējā valsts valodas apguves programmā iesaistīto skaita. Kas nebūt nav mazs skaits, ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī.