Lilita Zatlere

Valsts prezidenta kundze Lilita Zatlere ir dzimusi 1953. gada 24. februārī Rīgā.

Viņa ir mācījusies Rīgas 15. astoņgadīgajā skolā, bet vēlāk izglītības gaitas turpinājusi Rīgas Tirdzniecības tehnikumā un Tautas Universitātē.

Valsts prezidenta kundze pirmo darba pieredzi ieguva, strādājot mākslas antikvariātā. Trīs gadus viņa ir darbojusies kā eksperte Rīgas pašvaldības Represēto pilsoņu mantisko zaudējumu kompensāciju komisijā, bet no 1995. gada vada uzņēmumu “Ortopēdijas privātprakse”.

Kopš Valda Zatlera stāšanās Valsts prezidenta amatā 2007. gada 8. jūlijā Lilita Zatlere aktīvi atbalsta Valsts prezidenta izvirzītās prioritātes, uzņemoties sabiedriskos patronāžas pienākumus dažādos ar izglītību, ģimenes vērtībām un labklājību, mūziku un mākslu, kā arī vidi saistītos projektos.

Lai sniegtu savu atbalstu sabiedrības izglītošanā, Lilita Zatlere ir uzņēmusies pildīt patroneses pienākumus gan Smiltenes pirmskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” – pirmajai jaunuzceltajai izglītības iestādei Smiltenē, kas realizē publiskās un privātās partnerības sadarbības principu, gan Valsts apbalvojumu izstādei, kas 2008. gadā izstādīta Ventspilī, Daugavpilī, Cesvainē, kā arī ārpus Latvijas.

Tāpat kultūras jomā Valsts prezidenta dzīvesbiedre aktīvi pilda patroneses pienākumus, atbalstot Starptautisko Baha kamermūzikas festivālu, Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas mecenātisma programmu, Šopēna 200. gadskārtas koncertciklu un Starptautisko Jāzepa Vītola pianistu konkursu.

Lilita Zatlere atbalsta Jelgavā rīkoto Ziemassvētku labdarības projektu “Pils Eņģeļi”, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātskolas – attīstības centru un ir akcijas “Meklējam sirdsmāsiņu” patronese.

Valsts prezidenta kundze līdzdarbojas starptautiskajos forumos.

2008. gada februārī viņa atklāja Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona konferenci Rīgā, kas bija sagatavošanās konference UNESCO pasaules valstu izglītības ministru konferencei Ženēvā. Savukārt 2008. gada jūnijā viņa piedalījās Heidara Alijeva Fonda organizētajā un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācijas, Islāma izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas atbalstītajā starptautiskajā forumā “Paplašinot sievietes lomu starpkultūru dialogā” Azerbaidžānā. Foruma plenārsesijā Lilita Zatlere uzstājās ar runu par sievietes līdzdalību starpkultūru dialogā, sievietes lomu sabiedrībā un ģimenē, īpašu uzmanību piešķirot sievietei kā stabilizējošam faktoram starpetniskajās attiecībās.

Oficiālo vizīšu ietvaros 2008. gada jūnijā Ukrainā Lilitai Zatlerei ir piešķirts Kņazienes Olgas I šķiras ordenis, oktobrī – Neatkarīgā Militārā Hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas ordeņa “Pro Merito Melitensi” Lielais krusts, 2009. gada aprīlī – Igaunijas Republikas Māras zemes I šķiras ordenis un Spānijas Izabellas Katolietes I šķiras ordenis, bet 2010. gada maijā Somijas Baltās Rozes I šķiras ordenis. 2011. gadā Lilitai Zatlerei pieķširts Lietuvas Vītauta Dižā I šķiras ordenis un Rumānijas Uzticīgas kalpošanas I šķiras ordenis.

Lilitai Zatlerei ir divi bērni – dēls Kārlis un meita Agnese.

Viņa pārvalda angļu un krievu valodas.

Lilita Zatlere kopā ar Valsts prezidentu aktīvi iesaistās Latvijas mākslas un kultūras dzīvē, apmeklē un piedalās dažādos sociāli sabiedriskos pasākumos. Viņas vaļasprieki ir tēlotājmāksla, mūzika un slēpošana.