Patronāžas

Patronāžas

Kopš Valda Zatlera stāšanās Valsts prezidenta amatā 2007. gada 8. jūlijā viņa dzīvesbiedre Lilita Zatlere aktīvi atbalsta Valsts prezidenta izvirzītās prioritātes, uzņemoties sabiedriskos pienākumus projektos, kas saistīti ar nacionālo vērtību kopšanu, bērnu un jaunatnes izglītību, ģimenes vērtībām un labklājību, mūziku un mākslu.

Lasīt vairāk

Atbalstītie projekti

Atbalstītie projekti

Prezidenta kundze ar savu līdzdalību atbalsta projektus, kas ir veidoti ar mērķi atbalstīt un motivēt cilvēkus, kuri nesavtīgi palīdz līdzcilvēkiem vai kuriem pašiem nepieciešama palīdzība, kā arī pasākumus, kas sekmē cilvēcisko, nacionālo un pasaules kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu.

Lasīt vairāk

Starptautiskas aktivitātes

Starptautiskas aktivitātes

Valsts prezidenta kundze līdzdarbojas starptautiskajos forumos, kas skar izglītības, ģimenes labklājības un veselības jomas. Iespēju robežās Lilita Zatleres kundze apmeklē starptautiskus pasākumus, kā arī atbalsta starptautisku iniciatīvu projektus Latvijā.

Lasīt vairāk

Citas sabiedriskās aktivitātes

Citas sabiedriskās aktivitātes

Pavadot Valsts prezidentu reģionālajās vizītēs vai arī individuāli apmeklējot skolas, bērnudārzus vai citas iestādes, Lilita Zatlere īpašu uzmanību velta pasākumiem un projektiem, kas iestājas par cilvēciskajām, ģimenes un nacionālajām vērtībām.

Lasīt vairāk