Starptautiskas aktivitātes

Valsts prezidenta kundze līdzdarbojas starptautiskajos forumos. 2008. gada februārī viņa atklāja Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona konferenci Rīgā, kas bija sagatavošanās konference UNESCO pasaules valstu izglītības ministru konferencei Ženēvā. Savukārt 2008.gada jūnijā viņa piedalījās Heidara Alijeva Fonda organizētajā un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācijas, Islāma izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas atbalstītajā starptautiskajā forumā „Paplašinot sievietes lomu starpkultūru dialogā” Azerbaidžānā. Foruma plenārsesijā Lilita Zatlere uzstājās ar runu par sievietes līdzdalību starpkultūru dialogā, sievietes lomu sabiedrībā un ģimenē, īpašu uzmanību piešķirot sievietei kā stabilizējošam faktoram starpetniskajās attiecībās.

2008.gada septembrī un 2009. gada maijā, pavadot Valsts prezidentu Valdi Zatleru darba vizītēs ASV, Lilita Zatleres kundze ir apmeklējusi vairākus ANO dalībvalstu vadītāju dzīvesbiedru kopīgus sociālas nozīmes pasākumus, kā arī Vašingtonas un Sietlas mācību iestādes bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Starptautiskas aktivitātes

2008.gada 22.septembrī Lilita Zatleres kundze apmeklēja ASV prezidenta Džordža Buša dzīvesbiedres Loras Bušas kundzes rīkoto simpoziju par analfabētisma novēršanu pasaulē. Simpozijā tika apspriesta virkne aktuālu izglītības sistēmas problēmu, tajā skaitā, kā panākt, lai ikvienam bērnam jebkurā pasaules valstī tiktu dota iespēja apmeklēt skolu. Īpaša uzmanība diskusijās tika pievērsta analfabētisma novēršanai Āfrikas valstīs, taču diskusijas dalībnieces bija vienisprātis, ka analfabētisma novēršana ir ne vien Āfrikas, bet arī katras, pat visbagātākās pasaules valsts, izaicinājums. Tāpēc jo īpaši svarīgi, lai izglītības problēmām tiktu pievērsta visaugstākā līmeņa uzmanība. Turklāt, kā uzsvēra vairākas foruma dalībnieces, līdz ar izglītības līmeņa celšanos, iespējams risināt daudzas citas sociālās, īpaši veselības aprūpes, problēmas, jo līdz ar zināšanām un prasmēm aug izpratne par to, kā patstāvīgi un droši veidot savu dzīvi – kad dibināt ģimeni, kā iegūt darbu un kā teorētiskajai izglītībai rast praktisku pielietojumu ikdienā. Lilita Zatleres kundze stāstīja par Latvijas pieredzi iekļaujošās izglītības jomā un dalījās pieredzē, kā Latvijā tiek atbalstīti talantīgi bērni un jaunieši.

Starptautiskas aktivitātes

Savukārt 2008.gada 23.septembrī Lilita Zatleres kundze apmeklēja ANO Ģenerālās asamblejas 63.sesijas atklāšanu, bet pēc tam apmeklēja ANO ģenerālsekretāra Bana Ki Mūna kundzes Ban Sūn-Tek (Ban Soon-Taek) rīkoto pieņemšanu valstu un valdību vadītāju dzīvesbiedrēm. Pieņemšanas laikā valstu un valdību vadītāju dzīvesbiedres apsprieda, kā labāk un veiksmīgāk kopīgiem spēkiem sasniegt savu dzīvesbiedru izvirzītos mērķus, īpaši sociālās aizsardzības, līdztiesības un bērnu, kā arī sieviešu tiesību jautājumos. Valstu vadītāju dzīvesbiedres bija vienisprātis, ka katram savā vietā un veidā, veicot sociālo darbu un uzņemoties dažādus sabiedriskos pienākumus, iespējams pasauli veidot labāku – drošāku un brīvas izvēles iespējām atvērtāku.

Starptautiskas aktivitātes

2009.gada septembrī Lilita Zatleres kundze piedalījās Otrajā ikgadējā ANO Autisma seminārā, kuru vadīja ANO ģenerālsekretāra dzīvesbiedre Ban Sūn-Tek. Konferences galvenais mērķis bija pievērst starptautisko uzmanību autisma radītajām veselības problēmām un veidot globālo izpratni par šīs slimības ietekmi uz sabiedrību.

Savukārt 2010.gadā darba vizītēs ietvaros ASV Lilita Zatleres kundze piedalījās Trešajā ikgadējā ANO Autisma seminārā, kuru vadīja ANO ģenerālsekretāra dzīvesbiedre Ban Sūn-Taek un kura galvenais mērķis bija pievērst starptautisko uzmanību autisma radītajām veselības problēmām un veidot globālo izpratni par šīs slimības ietekmi uz sabiedrību, kā arī piedalījās Sieviešu – līderu apaļā galda diskusijā „Women Connected for Health”.

Starptautiskas aktivitātes

2011.gada 10.-11.maijā Lilita zatleres kundze darba vizītē apmeklēja Azerbaidžānu, lai piedalītos Heidara Alijeva fonda septiņu gadu jubilejas pasākumos.