Imants Freibergs

Imants Freibergs

I - Biogrāfija līdz 1999.gadam

Dzimis 1934. g. 12. martā, Valmierā. Bērnību līdz 10 gadu vecumam pavadījis tēva mājās Jelgavā un pie vecvecākiem Rīgā. Pirmās skolas gaitas uzsācis Jelgavas skolotāju institūta paraugpamatskolā.
 
1944. g. novembrī ar vecākiem nonācis Vācijā, bēgļu nometnēs, tad 1948.g. Francijā, kur ieguvis vidusskolas izglītību. No 1954.gada dzīvojis Kanādā. Toronto universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs, kur arī iepazinies ar savu nākošo sievu Vairu Vīķi, kopīgi piedaloties Pirmo latviešu Jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā.
 
1961. gadā sāk strādāt kā datorzinātņu speciālists IBM firmā Monreālā, tad McGill universitātē, kur arī iegūst doktora grādu informātikā (Ph.D.). No 1976.-1999. g. informātikas profesors Kvebekas universitātē Monreālā (UQAM), kur vadījis informātikas studiju programmas; goda profesors kopš 1999. g. oktobra.

Bijis viesprofesors Montpellier universitātē Francijā (1974.-76.g.) un Oksfordas universitātē Anglijā (1982.-83.g.). Repatriējies uz Latviju 1999. g. oktobrī.
 
Profesionālais un pētniecības darbs saistīts galvenokārt ar programmtehniku.
 
Līdzstrādnieks vairāku liela mēroga sistēmu izstrādē. Viceprezidents un līdzīpašnieks AMECO Systems Consultants Inc., Monreālā (1987.-97.g.). Līdzautors (ar inž. A.Paleju) celtniecības ekspertsistēmai AMECO optimālai dzelzsbetona konstrukciju automatizētai projektēšanai un analīzei.
 
IT konsultants aplikāciju izstrādei vairāku Kanādas finansiālu organizāciju vajadzībām (1976.-82.g.), prezidents Anacor Systems Ltd., Monreālā (1969.-70.g.), viceprezidents Finansiālās pētniecības institūtā FRI (1967.-68.g.). Konsultants un profesors Kanādas Starptautiskajai attīstības aģentūrai (CIDA) Rabatā, Marokā (1980.g.).
 
Sadarbojas ar Vairu Vīķi-Freibergu latviešu dainu izpētē ar datoru palīdzību. Iniciators vairāku latviešu dainu krājumu digitalizācijai, kā arī dainu skapja materiālu ieskenēšanai datorā, lai tos darītu pieejamus Internetā folkloras pētniekiem un interesentiem, par ko saņemta Kultūras ministrijas balva “Trīs brāļi”. Grāmatas "Saules dainas" līdzautors un "Saules dainu indeksa" autors.
 
No 1973.gada vairākkārt ciemojies Latvijā, sniedzot priekšlasījumus par programmtehnikas un dainu izpētes tēmām Latvijas Universitātē un Latvijas Zinātņu akadēmijā, kur ievēlēts par goda doktoru (Dr.sci.h.c.) 1991. gadā.
 
Aktīvi darbojies latviešu sabiedrībā gan pie Pirmo latviešu jaunatnes svētku, gan Tehnisko zinātņu kongresu organizēšanas, gan Latviešu jaunatnes 2x2 nometnes vadībā, kā arī kopā ar Vairu atkārtoti vadījis Latviešu ģimeņu 3x3 nometnēs folkloras un garīgā spēka ievirzes. Vairākkārt bijis Latviešu Fonda (Ziemeļamerikā) valdes loceklis un priekšsēdis, Monreālas inženieru un tehniķu kopas priekšsēdis un Monreālas korporāciju kopas seniors.

II - Biogrāfija Latvijā kopš 1999.gada

Kopš 2000.g. IT padomnieks Latvijas Universitātes IT departamentā un Valsts prezidenta kancelejā. 2001.gadā ievēlēts par Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas LIKTA prezidentu. Aktīvi piedalās Latvijas IT industrijas un informācijas sabiedrības veicināšanā. Iniciators privātās un publiskās partnerības projekta Latvija@Pasaule datorprasmju un Interneta apmācībai Latvijas iedzīvotājiem. Eksperts ES Sociālā fonda un LM projekta EQUAL bezdarbnieku apmācībai.
 
2003. gadā ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē. Latvijas UNESCO nacionālās komitejas loceklis.
 
Latvijas vēža fonda patrons. Starptautiskās labdarības organizācijas Rotari ­ Hansas kluba biedrs.
 
Regulāri sniedz intervijas, piedalās preses konferencēs, sniedz uzrunas un referātus par IKT saistītām tēmām Latvijā un ārzemēs. Latvijas delegāciju loceklis vairākās ANO, UNESCO un Pasaules bankas organizētajās starptautiskās sanāksmēs. Pavada Latvijas prezidenti valsts vizītēs, piedalās publiskos pasākumos Latvijā un ārzemēs. 

Aktivitāšu kopsavilkums (kopš 1999.g.)

Skaits

Līdzdalība Valsts un oficiālās ārvalstu vizītēs (kopā 120 dienas) 37
Līdzdalība darba un neoficiālās ārvalstu vizītēs (kopā 306 dienas) 84
Līdzdalība ārvalstu prezidentu un dzīvesbiedru uzņemšanai vizītēs Latvijā 45
Līdzdalība komitejās, organizācijās un projektos (sabiedriskā kārtā) 39
Intervijas, preses konferences, uzrunas, referāti 112
Līdzdalība un prezentācijas konferencēs un sanāksmēs Latvijā un ārzemēs 52
Līdzdalība žūrijas un vērtēšanas komisijās 15

Saņemtie ārvalstu augstākie nopelnu ordeņi (22)

Datums

Valsts

Ordenis

 2007.g. Kipras Republika  Makarios III ordeņa Lielkrusts
 2007.g. Beļģijas karaliste  Kroņa ordeņa Lielkrusts
 2007.g. Latvijas Republika Triju zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieris

2006.g. dec.

Luksemburgas Lielhercogiste

Nopelnu ordeņa Lielkrusts

2006.g. jūn.

Maltas Republika

Nacionālā nopelnu ordeņa kavalieris ar Zvaigzni (National Order of Merit, in the grade of Companion with Breast Star)

2006.g. maijs

Nīderlandes Karaliste

Orānijas nama ordenis, 1.šķira (Order of the House of Orange)

2005.g. dec.

Igaunijas Republika

Baltās Zvaigznes ordenis, I.šķira

2005.g. jūl.

Polijas Republika

Nopelnu ordeņa Komandiera Krusts ar Zvaigzni

2005.g. marts

Zviedrijas Karaliste

Polārās Zvaigznes ordenis I Klases Komandieris

2004.g. okt.

Spānijas Karaliste

Izabellas Katoliskās ordenis ar Krustu

2004.g. apr.

Itālijas Republika

Lielkrusta (Gran Kroče) ordenis

2004.g. feb.

Maltas Republika

Insignia of the Xirka ordenis

2003.g. dec.

Bulgārijas Republika

Stara Planina ordenis, I.šķira

2003.g. maijs

Portugāles Republika

Prinča Dom Enrikes ordenis, I.šķira ar lenti un zvaigzni

2003.g. marts

Vācijas Republika

Lielkrusta ordenis

2001.g. jūl.

Francijas Republika

Goda Leģiona ordenis, III šķira ar lenti

2001.g. okt.

Ungārijas Republika

Nopelnu Krusts, IV. šķira ar lenti

2001.g. marts

Lietuvas Republika

Lielkungnaiša Ģedimina ordenis, I šķira ar lenti un zvaigzni

2001.g. maijs

Somijas Republika

Baltās Rozes Lielkrusta ordenis

2000.g. okt.

Grieķijas Republika

Feniksa ordenis, III. šķira ar lenti

2000.g. sept.

Norvēģijas Karaliste

Nopelnu Krusts I.šķira ar lenti un zvaigzni

2000.g. maijs

Igaunijas Republika

Māras Zemes Krusts, II šķira ar lenti

Līdzdalība Valsts un oficiālās ārvalstu vizītēs (37)                                     

 • 2000 Igaunijā, Norvēģijā
 • 2001 Lietuvā, Dānijā, Ungārijā
 • 2002 Grieķijā, Slovēnijā, Īrijā, Islandē, Šveicē
 • 2003 ASV, Polijā, Vācijā, Bulgārijā
 • 2004 Maltā, Ķīnā, Portugālē, Kazahstānā, Spānijā
 • 2005 Nīderlandē, Zviedrijā, Turcijā, Itālijā un Vatikānā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Armēnijā, Francijā
 • 2006 Izraēlā, Moldāvā, Somijā, Slovākijā, Apvienotā Karalistē, Dānijā, Kanādā, Luksemburgā

Līdzdalība komitejās, organizācijās un projektos sabiedriskā kārtā (39)

 • No 1993.g. LZA Informātikas terminoloģijas komisijas loceklis
 • No 1998.g- 2000.g. Dainu skapja skenēšanas Latviešu Fonda sponsorētā projekta koordinators
 • No 1999.g. okt. Vēža fonda patrons un valdes loceklis
 • No 2000.g. janv. Latvijas Zinātņu profesoru padomes ekspertu komisijas loceklis
 • 2000.g. jūn. – 2001.g. aug. 2. Pasaules latviešu zinātnieku kongresa organizācijas komitejas līdzpriekšsēdis
 • No 2000.g. aug. - dec. Vidzemes attīstības programmas IKT darba grupas loceklis
 • No 2000.g. nov. - 2001.g. mar. Akadēmisko telekom. tīklu darba grupas loceklis
 • No 2000.g. dec. - 2001.g. dec. Vidzemes augstskolas darba grupas loceklis par IT studiju virziena izstrādi, kursu satura izstrāde
 • No 2000.g. dec. - 2001.g. dec. Vidzemes attīstības programmas Baltijas kiberpilsētas darba grupas loceklis; semināru rīkošana, intervijas ar projekta vadītāja kandidātiem
 • No 2001.g. 18. janv. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas LITTA/LIKTA prezidents
 • 2001.g. janv.- apr. Baltic IT&T 2001 konferences organizācijas komitejas loceklis
 • No 2001.g.janv.-feb. Folkloras lielās gada balvas žūrijas komisijas priekšsēdis
 • No 2001.g. janv.- 2003.g. Līdzdalība profesionālo IT koledžu projektā
 • No 2001.g. feb.- 2003.g. Dāņu IT koledžas projekta darba grupas loceklis
 • No 2001.g. feb.- 2002.g UNESCO Memory of the World Dainu skapja projekta darba grupas loceklis
 • No 2001.g. feb. 2002.g. Starptautiskās latviešu jauno mūziķu nometnes-meistarkursu goda patrons
 • No 2001.g. marta- 2003.g. UNESCO Multilingualisma ekspertgrupas loceklis un Latvijas pārstāvis, Parīzē
 • No 2001.g. aug. - 2003.g.nov. Junior Achievement Latvia (JAL) direktoru padomes loceklis
 • 2001.g. aug. Latv. nac. projektu vad. asoc. 2001.g. foruma prog. kom. loceklis
 • No 2001.g. okt. Baltic IT&T konferenču programmu komitejas priekšsēdis
 • No 2001.g. dec.- 2003.g. SO Baltijas Kiberpilsēta valdes loceklis
 • No 2002.g. feb.-2003.g. Valsts valodas komisijas (VVK) jauno tehnoloģiju apakškomisijas loceklis
 • No 2002.g. marta Latviešu Fonda Latvijas nodaļas goda priekšsēdis
 • No 2002.g. apr. VPPA asociācijas ekspertu padomes loceklis
 • No 2002.g. maija LTTV 2. izd. rekolēģijas loceklis
 • No 2002.g. sept. Virtuālās datorenciklopēdijas projekta goda patrons
 • No 2002.g. dec. Latv. nac. projektu vad. asoc. 2003.g. foruma prog. kom. loceklis
 • No 2003.g. janv.- 2004.g. Starptautiskās Balāžu komisijas 2004.g. Rīgas konferences organizācijas komitejas priekšsēdis 
 • No 2003.g. feb.-sept. ES referenduma informēšanas Sabiedriski konsultatīvās padomes loceklis
 • No 2003.g. apr. LNB atbalsta fonda Uzticības padomes loceklis
 • No 2003.g. maija Nacionālās programmas “Informātika” padomes loceklis
 • No 2003.g. jūn.-sept. Informācijas sabiedrības biroja vadītāja konkursa vērtēšanas komisijas loceklis
 • No 2003.g. nov. Ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē
 • No 2003.g. nov. “Zīmes fonda” padomes loceklis
 • No 2003.g. dec. Latvija@Pasaule Informācijas sabiedrības projekta darbas grupas vadītājs
 • No 2004.g. feb. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas loceklis
 • No 2004.g. apr. LNB IT ekspertu grupas loceklis
 • No 2004.g. sept. Satiksmes min. elektronisko sakaru nozares ekspertu padomes loceklis
 • No 2005.g. sept. IZM Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" loceklis
 • No 2007.g. janv. B&M Gates fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta konsultatīvās padomes loceklis