Lai sasniegtu prezidentūras laikā izvirzītos mērķus vai aktualizētu kādu jautājumu, Valsts prezidents savā paspārnē var dibināt komisijas un padomes, aicinot tajās darboties konkrētās jomas ekspertus. Atsevišķu komisiju un padomju pastāvēšana ir noteikta likumos.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa prezidentūras laikā darbojās šādas komisijas un padomes: