Militārā padome

Militārā padome tika izveidota atbilstoši “Nacionālās drošības likumam”. Tās aktualitāte ir Nacionālo Bruņoto spēku attīstība un integrācija NATO.

Padomē Valsts prezidents tiek iepazīstināts ar informāciju par situāciju aizsardzības jomā, un tajā tiek izvērsti jautājumi, kas ir iekļauti arī Nacionālās drošības padomes darbībā.

Militārās padomes sastāvā ietilpst:

  • Valsts prezidents, kurš ir padomes vadītājs;
  • NBS komandieris;
  • Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs;
  • Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks/Nacionālās drošības padomes sekretārs;
  • NBS Militārais pārstāvis Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) un Eiropas Savienībā;
  • Aizsardzības ministrijas izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos;
  • NBS Apvienotā štāba priekšnieks un priekšnieka vietnieki;
  • Zemessardzes komandieris.

2002. gada 29. maijā Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vadībā notika Militārās padomes pirmā sēde, kur tika pieņemts padomes nolikums. Savukārt atjaunotais Militārās padomes nolikums tika apstiprināts 2010. gada 23. jūlijā.