Militārā padome

Militārā padome tika izveidota atbilstoši “Nacionālās drošības likumam”. Tās aktualitāte ir Nacionālo Bruņoto spēku attīstība un integrācija NATO.

Padomē Valsts prezidents tiek iepazīstināts ar informāciju par situāciju aizsardzības jomā, un tajā tiek izvērsti jautājumi, kuri ir iekļauti arī Nacionālās drošības padomes darbībā.

Militārās padomes sastāvā ietilpst:

  • Valsts prezidents, kas ir padomes vadītājs,
  • NBS komandieris,
  • Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs,
  • Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks/Nacionālās  drošības padomes sekretārs,
  • NBS Militārais pārstāvis Ziemeļatlantijas līguma organizācijā un Eiropas Savienībā,
  • Aizsardzības ministrijas izpildsekretārs militāro spēju attīstības jautājumos,
  • NBS Apvienotā štāba priekšnieks un priekšnieka vietnieki,
  • Zemessardzes komandieris.

2002.gada 29.maijā Valsts prezidentes vadībā notika Militārās padomes pirmā sēde, kurā tika pieņemts padomes nolikums. Savukārt atjaunotais Militārās padomes nolikums apstiprināts 2010.gada 23.jūlijā.