2018. gada 6. februārī Valsts prezidents Raimonds Vējonis paziņo, ka no 2018. gada 7. februāra tiek izbeigta Enerģētikas drošības komisijas darbība (paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2018/28.2).

2016. gada 29. aprīlī Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidoja Enerģētikas drošības komisiju.

Enerģētikas drošības komisijas mērķis bija Valsts prezidenta uzdevumā analizēt ar enerģētisko drošību saistītos jautājumus, sagatavot ieteikumus to risināšanai un sniegt atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā.

“Energoresursi, to pieejamības nodrošināšana, tehniskā energoapgāde un enerģētikas sektora efektīvas darbības tiesiskais ietvars ir ne tikai Eiropas Savienības prioritārs politikas virziens, bet mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos tie kļuvuši arī par būtiskiem Latvijas un Baltijas reģiona drošības jautājumiem,” sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents aicināja Enerģētikas drošības komisiju izvērtēt līdzšinējo Latvijas enerģētikas politikas attīstību, analizēt un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei, lai īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā stiprinātu enerģētikas sektoru, kā arī dotu ieguldījumu Latvijas kopējās ekonomiskās drošības uzlabošanā.

Enerģētikas drošības komisijas priekšsēdētājs:

Juris Ozoliņš, enerģētikas eksperts, bijušais enerģētikas valsts ministrs

Enerģētikas drošības komisijas locekļi:

Varis Boks, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs
Dr. sc. ing. Edgars Vīgants, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas padomes loceklis
Andris Strazds, Latvijas Bankas starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks
Toms Nāburgs, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis
Reinis Āboltiņš, enerģētikas eksperts
Dr. sc. ing. Jānis Reķis, enerģētikas eksperts