Mazākumtautību konsultatīvās padomes funkciju lokā ietilpst dialoga veicināšana mazākumtautību interešu jomā starp politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību, Valsts prezidenta informēšana par mazākumtautību, to nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu darbības aktualitātēm un problēmām.

Pēc Valsts prezidenta lūguma padome arī sniedz atzinumus par aktuāliem mazākumtautību jautājumiem, vērtē un izsaka viedokli par mazākumtautību kultūrnacionālās autonomijas pamatprincipiem normatīvajos aktos un izskata indivīdu, nevalstisko organizāciju un valsts institūciju priekšlikumus mazākumtautību jomā.

Tāpat padomes uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus mazākumtautību kultūrautonomijas attīstībai un mazākumtautību integrācijai Latvijas sabiedrībā un nodrošināt publisko saikni ar sabiedrību, medijiem un citām procesā iesaistītajām pusēm. 

Padomes darbības atjaunošana

2015. gadā Valsts prezidents Raimonds Vējonis atjaunoja Mazākumtautību konsultatīvās padomes darbību ar mērķi sekmēt dialogu par mazākumtautību etniskās, kultūras, valodas un reliģiskās identitātes jautājumiem, kā arī sniegt atbalstu mazākumtautību sociāli politiskās līdzdalības veicināšanā.

Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs:

Romans Alijevs, Latvijas Azerbaidžāņu kultūras centra padomes priekšsēdētājs, Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktors

Mazākumtautību konsultatīvā padome

Mazākumtautību konsultatīvās padomes locekļi:

Aldona Treija, Latvijas Lietuviešu savienības pārstāve
Aleksandrs Mirlins, mediju eksperts, Latvijas Universitāte (LU)
Anna Ivane, Latvijas baltkrievu biedrības pārstāve, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktore
Biomins Kajems, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētāja vietnieks
Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesors
Ieva Ernštreite, Līvu savienības priekšsēdētāja
Igors Gubenko, LU lektors, interneta žurnāla redaktors
Ilze Garda, Latvijas Vācu savienības valdes locekle, Rīgas Vācu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja
Jeļena Matjakubova, Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja
Klāvs Sedlenieks, sociālantropologs, RSU docents
Lidija Kravčenko, Latvijas Ukraiņu biedrības pārstāve, Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktore
Normunds Rudēvičs, Starptautiskās Romu Apvienības presidents
Nugzars Mdzinarišvili, Latvijas Gruzīnu biedrības “Samšoblo” priekšsēdētājs
Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs
Rišards Stankevičs, Latvijas Poļu Savienības priekšsēdētājs
Tomass Kalda, Latvijas Igauņu biedrības priekšsēdētājs
Zufars Zainulins, Latvijas Tatāru-baškīru biedrības “Čisma” priekšsēdētājs, Latvijas musulmaņu draudzes savienības priekšsēdētājs