2016. gada aprīlī Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidoja Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupu.

Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupa

Tās uzdevums ir veikt līdz šim īstenotās sabiedrības saliedētības politikas un tās rezultātu analīzi, kā arī sniegt priekšlikumus sabiedrības saliedētības veicināšanai Latvijā. Ekspertu grupa 2016. gada 22. novembrī publicēja ziņojumu par sabiedrības saliedētības politikas sasniegumiem un risināmajiem jautājumiem.

“Sabiedrības saliedētību uzskatu par nacionālās drošības jautājumu un valsts stabilitātes priekšnoteikumu, tāpēc esmu lūdzis sniegt vērtējumu līdzšinējai politikai un iezīmēt virzienus un konkrētus soļus, kā visefektīvāk varam veicināt Latvijas sabiedrības saliedētību. Sabiedrības daudzveidībā ir mūsu spēks, un tas ir jāizmanto, lai Latviju darītu vēl stiprāku,” norāda Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Ekspertu grupa darbību izbeidza 2016. gada decembrī.

Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas vadītāja:

Dr. paed. Liesma Ose

Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas locekļi:

Dr. paed. Romans Alijevs
Dr. art. Deniss Hanovs
Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns
Mg. soc. sc. Olga Proskurova